Skip to main content
Gemensamt företag under EU

Det gemensamma företaget för ett cirkulärt, biobaserat Europa (CBE JU)

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Översikt

 • Uppgift: Finansiera projekt som främjar konkurrenskraftiga cirkulära biobaserade industrier i EU.
 • Verkställande direktör: Philippe Mengal
 • Medlemmar och partner: EU (som företräds av EU-kommissionen) och konsortiet för biobaserade industrier
 • Inrättat: 2021
 • Antal anställda: 29
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • Webbplats: Det gemensamma företaget för ett cirkulärt, biobaserat Europa

Det gemensamma företaget för ett cirkulärt, biobaserat Europa (CBE) är ett offentlig-privat partnerskap mellan EU och konsortiet för biobaserade industrier (BIC). Företaget har en budget på 2 miljarder euro.

Verksamhet

Företagets huvudsyfte är att

 • påskynda innovationsprocessen och utveckla biobaserade lösningar
 • påskynda marknadslanseringen av befintliga mogna och nya biobaserade lösningar
 • sörja för en hög miljöprestandanivå hos biobaserade industrisystem.

Konkret finansierar partnerskapet projekt i EU som syftar till att

 • stödja forskning om och innovation av hållbara biobaserade lösningar
 • minska riskerna med att investera i cirkulära biobaserade produktionsanläggningar
 • möta bioekonomins teknik-, reglerings- och marknadsutmaningar
 • fördjupa samarbetet mellan alla grupper i bioekonomisektorn
 • engagera fler aktörer i värdekedjan.

Företaget bygger vidare på framgångarna för föregångaren, det gemensamma företaget för biobaserade industrier och dess

Målgrupper

EU måste komma bort från icke-förnybara fossila råvaror och mineraler för att nå klimatmålen i EU:s gröna giv. Företaget vill bidra till detta genom forskning om cirkulära tillverkningsprocesser som bygger på råvaror som växter och andra förnybara material från jordbruk, hav och skog.

Starka, resurseffektiva och konkurrenskraftiga biobaserade industrier är viktiga aktörer i detta sammanhang. Genom att producera förnybara produkter och material från avfall och biomassa på ett innovativt, hållbart och cirkulärt sätt kan de avsevärt bidra till EU:s mål att bli klimatneutralt (nollutsläpp) senast 2050 och samtidigt skapa jobb och ekonomisk tillväxt i hela EU.

Företagets uppgift är att föra samman olika grupper från biobaserade industrier, från bönder till forskare, för att möta sektorns teknik-, reglerings- och marknadsutmaningar. Den offentlig-privata finansieringsmodellen främjar innovation och marknadsspridning och banar väg för framtida investeringar.

Kontakt

Namn
Det gemensamma företaget för ett cirkulärt, biobaserat Europa (CBE JU)
Webbplats
https://www.cbe.europa.eu
Postadress
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56–60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgien
Sociala medier