Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“

Clean Aviation Joint Undertaking

Преглед

 • Роля: разработване на новаторски технологии за намаляване на емисиите на CO2 и други газове, както и на шума от въздухоплавателни съдове
 • Директор: Аксел Крайн
 • Партньори: Европейската комисия, въздухоплавателната промишленост (включително МСП), изследователски центрове, академични институции
 • Основано: 2021 г.
 • Брой служители: 42
 • Местоположение: Брюксел (Белгия)
 • Уебсайт: Съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“

Съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ е успешно публично-частно партньорство между Европейската комисия и европейската въздухоплавателна промишленост, което е на път да постигне своите цели за ефективност по отношение на околната среда. 

То е наследник на предишната програма, съвместното предприятие „Чисто небе 2“ (вж. Регламент (ЕС) 2021/2085).

С какво се занимава

Технологиите за чисто въздухоплаване, които тази програма разработва, ще дадат възможност на бъдещите въздухоплавателни средства да:

 • намалят разхода си на гориво и свързаните с това емисии на CO2 с 20 — 30 %,
 • намалят нивата на шума.

Кой има полза от това?

 • Обществеността — по-слабо шумово замърсяване, по-ниски вредни емисии, по-добри възможности за пътуване и по-висока конкурентоспособност на промишлеността в Европа.
 • Икономиката — въздухоплаването е сред най-успешните промишлени отрасли в ЕС. „Чисто въздухоплаване“ ще помогне за осигуряване на европейска работна сила, която е в състояние да разработва авангардните технологии, необходими за запазване на водеща позиция на пазара.
 • Малките и средните предприятия — все по-голям брой такива предприятия се включват чрез покани за представяне на предложения за проекти в рамките на инициативата „Чисто въздухоплаване“. По този начин се създават нови възможности за тях и нови потенциални вериги на доставки за утвърдените предприятия от индустрията. 
 • Научната общност и академичните среди — „Чисто въздухоплаване“ предлага начини за ускоряване на прилагането на нови технологии. Програмата дава възможност на представителите на промишлеността и научните среди съвместно да посрещат предизвикателствата и да работят по приоритетите.

Контакт

Име
Съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“
Уебсайт
https://www.clean-aviation.eu/
Телефонен номер
Тел.: +32 2 221 81 52
Факс
Тел.: +32 2 221 81 50
Пощенски адрес
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
Социални медии