Skip to main content
ELi ühisettevõte

Keskkonnahoidliku Lennunduse Ühisettevõte

Clean Aviation Joint Undertaking

Ülevaade

 • Ülesanne: töötada välja uuenduslik tehnoloogia, mille abil vähendada õhusõidukite põhjustatud CO2 ja muude gaaside heidet ning müra
 • Direktor: Axel Krein
 • Partnerid: Euroopa Komisjon, lennundustööstus (sealhulgas väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad), uurimiskeskused ja akadeemilised ringkonnad
 • Asutatud: 2021
 • Töötajate arv: 42
 • Asukoht: Brüssel (Belgia)
 • Veebisait: Keskkonnahoidliku Lennunduse Ühisettevõte

Keskkonnahoidliku Lennunduse Ühisettevõte on Euroopa Komisjoni ja Euroopa lennundustööstuse vaheline edukas avaliku ja erasektori partnerlus, millega püütakse saavutada seatud keskkonnaalase tulemuslikkuse eesmärgid. 

See on ühisettevõtte Clean Sky 2 järglane (vt määrus (EL) 2021/2085).

Mida Keskkonnahoidliku Lennunduse Ühisettevõte teeb?

Ühisettevõtte väljatöötatavad keskkonnahoidliku lennunduse tehnoloogiad võimaldavad tulevastel õhusõidukitel:

 • vähendada kütusekulu ja seotud CO2-heidet 20–30% ning
 • alandada müratasemeid.

Kes sellest kasu saab?

 • Üldsus – tänu väiksemale mürasaastele ja madalamatele heitetasemetele, parematele reisivõimalustele ning täiustatud konkurentsivõimele Euroopa tööstusvaldkonnas.
 • Majandus – lennundus on üks ELi edukamatest tööstusvaldkondadest. Keskkonnahoidliku Lennunduse Ühisettevõte aitab tagada Euroopas selliste töötajate olemasolu, kes on suutelised välja töötama tipptasemel tehnoloogiat, mis on vajalik turul juhtpositsiooni hoidmiseks.
 • Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad – üha rohkem selliseid ettevõtjaid ühineb innovatsiooniahelatega Keskkonnahoidliku Lennunduse Ühisettevõtte projektikonkursside kaudu. See pakub neile uusi võimalusi ja sektoris juba tegutsevatele ettevõtjatele võimalikke uusi tarneahelaid. 
 • Teadus- ja akadeemilised ringkonnad – Keskkonnahoidliku Lennunduse Ühisettevõte aitab uuenduslikku tehnoloogiat kiiremini kasutusele võtta. Ühisettevõte annab tööstusele ja teadusele võimaluse ühiselt probleeme lahendada ja prioriteetidele keskenduda.

Kontaktandmed

Nimi
Keskkonnahoidliku Lennunduse Ühisettevõte
Veebisait
https://www.clean-aviation.eu/
Telefoninumber
+32 2 221 81 52
Faksinumber
+32 2 221 81 50
Postiaadress
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sotsiaalmeedia