Skip to main content
Gemensamt företag under EU

Det gemensamma företaget för ren luftfart

Clean Aviation Joint Undertaking

Översikt

 • Uppgift: Utveckla innovativ teknik för att minska flygplanens utsläpp av koldioxid och andra gaser och minska bullernivån
 • Direktör: Axel Krein
 • Partner: EU-kommissionen, flygteknikindustrin (däribland små och medelstora företag), forskningscentrum och högskolor och universitet
 • Inrättat: 2021
 • Antal anställda: 42
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • Webbplats: Det gemensamma företaget för ren luftfart

Det gemensamma företaget för ren luftfart är ett framgångsrikt offentlig-privat partnerskap mellan EU-kommissionen och den europeiska flygteknikindustrin som är på väg att nå sina miljömål. 

Företaget är efterföljaren till programmet Clean Sky 2 (se förordning (EU) 2021/2085).

Verksamhet

Tack vare den teknik för ren luftfart som programmet utvecklar kan framtidens flygplan

 • minska bränsleförbrukningen och tillhörande koldioxidutsläpp med 20–30 procent
 • minska bullernivåerna.

Målgrupper

 • Allmänheten – tack vare mindre buller och utsläpp, bättre resealternativ och ökad industriell konkurrenskraft i Europa.
 • Ekonomin – Flygteknikindustrin är en av EU:s mest framgångsrika industrier. Ren luftfart bidrar till europeisk kompetens som kan utveckla den spetsteknik som krävs för att behålla en ledande ställning på marknaden.
 • Små och medelstora företag – Allt fler företag medverkar genom det gemensamma företagets ansökningsomgångar. Småföretagen får nya möjligheter och de etablerade aktörerna får nya potentiella leveranskedjor. 
 • Forskarsamhället – Ny teknik kan införas snabbare och industrin och forskarna kan gemensamt ta itu med utmaningar och prioriteringar.

Kontakt

Namn
Det gemensamma företaget för ren luftfart
Webbplats
https://www.clean-aviation.eu/
Telefon
+32 2 221 81 52
Fax
+32 2 221 81 50
Postadress
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien
Sociala medier