Skip to main content
EU’s fællesforetagende

Fællesforetagendet for ren brint

Clean Hydrogen Joint Undertaking

Overblik

  • Rolle: Fællesforetagendet for ren brint eller partnerskabet for ren brint er et unikt offentlig-privat partnerskab, der understøtter forskning og innovation inden for brintteknologier i Europa. Det bygger videre på de resultater, som blev opnået af forløberen, fællesforetagendet for brændselsceller og brint.
  • Administrerende direktør: Bart Biebuyck
  • Oprettet: 2021
  • Antal medarbejdere: 31
  • Hjemsted: Bruxelles, Belgien 
  • Website: Fællesforetagendet for ren brint

Partnerskabet for ren brint har til formål at bidrage til at gennemføre EU's grønne pagt og brintstrategi ved at finansiere forskning og innovation.

Hvad laver fællesforetagendet for ren brint?

Formålet med partnerskabet for ren brint er booste udviklingen og udbredelsen af den europæiske værdikæde for sikre og bæredygtige rene brintteknologier og derved øge konkurrenceevnen for især mindre og mellemstore virksomheder. Det vil gøre det muligt hurtigt at markedsføre innovative rene løsninger.

Det endelige mål er at bidrage til:

  • et europæisk bæredygtigt, fuldt integreret energisystem, der er uafhængigt af fossile brændsler
  • EU's brintstrategi ved at spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af køreplanen for klimaneutralitet.

Hvem har gavn af fællesforetagendet for ren brint?

Offentligheden. Fællesforetagendet vil medvirke til at nå energi- og klimamålene for 2030 og vigtigst af alt at muliggøre klimaneutralitet inden 2050.

Økonomien. Det vil hjælpe folk til at opnå relevante færdigheder, og det vil sikre en europæisk arbejdsstyrke, der er i stand til at udvikle den banebrydende teknologi, som er nødvendig, hvis industrien fortsat skal være førende på markedet.

Små mellemstore virksomheder. Det vil opskale ren brint-teknologier og udvide anvendelsen af dem og dermed styrke EU's konkurrenceevne og understøtte SMV'er, så de hurtigt kan markedsføre innovative rene løsninger.

Forskermiljøet og den akademiske verden. Det vil styrke EU's videnskabelige og teknologiske kapacitet og dermed fremme udviklingen og udbredelsen af ny ekspertviden.

Kontakt

Navn
Fællesforetagendet for ren brint
Websted
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
E-mail
Telefonnummer
+32 2 221 81 48
Postadresse
Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Bruxelles, Belgien
Sociale medier