Skip to main content
EU:n yhteisyritys

Puhtaan vedyn yhteisyritys

Clean Hydrogen Joint Undertaking

Perustiedot

  • Tehtävä: Puhtaan vedyn yhteisyritys (puhdasta vetyä koskeva kumppanuus) on ainutlaatuinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, jolla tuetaan vetytekniikan tutkimusta ja innovointia Euroopassa. Se perustuu edeltäjäänsä, menestyksekkääseen polttokenno- ja vety-yhteisyritykseen.
  • Toimitusjohtaja: Bart Biebuyck
  • Perustettu: 2021
  • Henkilöstömäärä: 31
  • Toimipaikka: Bryssel, Belgia 
  • Verkkosivusto: Puhtaan vedyn yhteisyritys

Puhtaan vedyn yhteisyrityksen tärkeimpänä tavoitteena on edistää EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa ja vetystrategiaa rahoittamalla tutkimus- ja innovointitoimia.

Tehtävät

Puhtaan vedyn yhteisyrityksen tavoitteena on nopeuttaa turvallisen ja kestävän puhtaan vetyteknologian eurooppalaisen arvoketjun kehittämistä ja käyttöönottoa sekä vahvistaa unionin puhtaan vedyn arvoketjun kilpailukykyä erityisesti alan pk-yritysten tukemiseksi. Tämä mahdollistaa innovatiivisten kilpailukykyisten puhtaiden ratkaisujen markkinoille pääsyn nopeuttamisen.

Lopullisena tavoitteena on

  • tukea kestäviä, hiilettömiä ja täysin integroituja EU:n energiajärjestelmiä
  • edistää EU:n vetystrategiaa; puhtaan vedyn yhteisyrityksellä on tärkeä rooli EU:n vetystrategian ilmastoneutraaliutta koskevan etenemissuunnitelman täytäntöönpanossa.

Hyötyjät

Kansalaiset – Yhteisyritys auttaa saavuttamaan vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteet sekä tasoittaa erityisesti tietä kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.

Talous – Yhteisyritys auttaa ihmisiä hankkimaan toimialaan liittyvää osaamista ja varmistamaan, että alalla on Euroopassa saatavilla työvoimaa, joka pystyy kehittämään markkinajohtajuuden edellyttämiä huipputason teknologioita.

Pienet ja keskisuuret yritykset – Yhteisyritys nopeuttaa puhtaiden vetytekniikoiden kehittämistä ja laajentaa niiden sovellusalaa, mikä vahvistaa EU:n kilpailukykyä ja tukee pk-yrityksiä mahdollistamalla innovatiivisten ja kilpailukykyisten puhtaiden ratkaisujen saattamisen nopeasti markkinoille.

Tiedeyhteisö ja korkeakoulut – Yhteisyritys lujittaa ja yhdistää EU:n tieteellisiä ja teknologisia valmiuksia korkealaatuisen uuden tietämyksen luomiseksi ja levittämiseksi.

Yhteydenotot

Nimi
Puhtaan vedyn yhteisyritys
Verkkosivusto
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
Sähköposti
Puhelinnumero
+32 2 221 81 48
Postiosoite
Avenue de la Toison d’Or 56–60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sosiaalinen media