Skip to main content
ES bendroji įmonė

Švariojo vandenilio bendroji įmonė

Clean Hydrogen Joint Undertaking

Apžvalga

  • Vaidmuo: Švariojo vandenilio bendroji įmonė, arba Švariojo vandenilio partnerystė, yra unikali viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, remianti vandenilio technologijų mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą Europoje. Ji tęsia sėkmingą ankstesnės – Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės – veiklą.
  • Vykdomasis direktorius: Bart Biebuyck
  • Įsteigta: 2021 m.
  • Darbuotojų skaičius: 31
  • Vieta: Briuselis, Belgija 
  • Interneto svetainė: Švariojo vandenilio bendroji įmonė

Pagrindinis Švariojo vandenilio partnerystės tikslas – prisidėti prie ES žaliojo kurso ir vandenilio strategijos finansuojant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą.

Veikla

Švariojo vandenilio partneryste siekiama plėsti saugių ir tvarių švariojo vandenilio technologijų Europos vertės grandinės kūrimo ir diegimo mastą, didinant jos konkurencingumą, kad būtų padedama verslui, ypač MVĮ. Tai suteikia galimybę greitai pateikti rinkai naujoviškus, konkurencingus, švarius sprendimus.

Galutinis tikslas yra prisidėti prie:

  • tvarios, nuo iškastinio kuro nepriklausomos ir visiškai integruotos ES energetikos sistemos,
  • ES vandenilio strategijos – atlikti svarbų vaidmenį įgyvendinant jos veiksmų gaires, kuriomis siekiama neutralizuoti poveikį klimatui.

Naudos gavėjai

Visuomenė, nes bendroji įmonė padės siekti 2030 m. energetikos ir klimato srities tikslų ir, svarbiausia, užtikrinti, kad iki 2050 m. būtų įmanomas poveikio klimatui neutralumas.

Ekonomika, nes bendroji įmonė padės gyventojams įgyti su sektoriumi susijusių įgūdžių ir užtikrinti Europos darbo jėgą, galinčią kurti pažangiąsias technologijas, kurių reikia siekiant išlikti rinkos lyderiais.

Mažosios ir vidutinės įmonės, nes didindama švariojo vandenilio technologijų mastą ir plėsdama jų taikymo būdus bendroji įmonė didins ES konkurencingumą ir padės MVĮ, nes bus sudarytos sąlygos sparčiai pateikti rinkai naujoviškus, konkurencingus, švarius sprendimus.

Mokslininkų ir akademinė bendruomenė. Bendroji įmonė sustiprins ir integruos ES mokslo ir technologinius pajėgumus, kad padėtų kaupti ir skleisti naujas aukštos kokybės žinias.

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Švariojo vandenilio bendroji įmonė
Interneto svetainė
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
E. paštas
Telefono numeris
+32 2 221 81 48
Pašto adresas
Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgija
Socialiniai tinklai