Skip to main content
ES kopuzņēmums

Kopuzņēmums “Tīrs ūdeņradis”

Clean Hydrogen Joint Undertaking

Pārskats

  • Uzdevums: kopuzņēmums “Tīrs ūdeņradis” jeb Eiropas partnerība tīra ūdeņraža jomā ir unikāla publiskā un privātā sektora partnerība, kas atbalsta pētniecības un inovācijas darbības ūdeņraža tehnoloģiju jomā Eiropā. Tas pamatojas uz sava priekšgājēja — kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” — panākumiem.
  • Izpilddirektors: Barts Bijebuijks (Bart Biebuyck)
  • Izveides gads: 2021
  • Darbinieku skaits: 31
  • Atrašanās vieta: Brisele, Beļģija 
  • Tīmekļvietne: kopuzņēmums “Tīrs ūdeņradis”

Tīra ūdeņraža jomā izveidotās partnerības galvenais mērķis — finansējot pētniecības un inovācijas darbības, veicināt ES zaļā kursa un ūdeņraža stratēģijas īstenošanu.

Darbības

Partnerība tīra ūdeņraža jomā tiecas paātrināt ar drošām un ilgtspējīgām tīra ūdeņraža tehnoloģijām saistītās Eiropas vērtības ķēdes izstrādi un ieviešanu, stiprinot tās konkurētspēju, un mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, jo īpaši MVU. Tā līdz ar to ļauj paātrināt inovatīvu, konkurētspējīgu, tīru risinājumu laišanu tirgū.

Galīgais mērķis ir veicināt:

  • ilgtspējīgu, dekarbonizētu un pilnībā integrētu ES energosistēmu;
  • ES ūdeņraža stratēģiju, kurai ir svarīga loma virzībā uz klimatneitralitāti pieņemtā ceļveža īstenošanā.

Ieguvēji

Sabiedrība — uzņēmums palīdzēs sasniegt 2030. gada mērķus enerģētikas un klimata jomā un, pats galvenais, klimatneitralitāti līdz 2050. gadam.

Ekonomika — tas palīdzēs iedzīvotājiem apgūt ar rūpniecību saistītas prasmes un nodrošināt Eiropas darbaspēku, kas spēj izstrādāt visprogresīvākās tehnoloģijas, kuras vajadzīgas, lai saglabātu līderpozīcijas tirgū.

Mazie un vidējie uzņēmumi – nostiprinot tīra ūdeņraža tehnoloģijas un paplašinot to lietojumus, tas sekmēs ES konkurētspēju un atbalstīs MVU, ļaujot ātri laist tirgū inovatīvus, konkurētspējīgus tīrus risinājumus.

Zinātnieku un akadēmiskās aprindas — tas stiprinās un integrēs ES zinātniskās un tehnoloģiskās spējas nolūkā sekmēt jaunu augstas kvalitātes zināšanu radīšanu un izplatīšanu.

Kontaktinformācija

Nosaukums
Kopuzņēmums “Tīrs ūdeņradis”
Tīmekļvietne
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
E-pasts
Tālruņa numurs
+32 2 221 81 48
Pasta adrese
Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Brussels, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi