Skip to main content
Gemeenschappelijke onderneming van de EU

Gemeenschappelijke Onderneming “Schone waterstof”

Clean Hydrogen Joint Undertaking

Overzicht

  • Taak: De Gemeenschappelijke Onderneming "Schone waterstof" of het partnerschap voor schone waterstof is een uniek publiek-privaat partnerschap ter ondersteuning van onderzoeks- en innovatieactiviteiten op het gebied van waterstoftechnologie in Europa. Zij bouwt voort op het succes van haar voorganger, de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof.
  • Directeur: Bart Biebuyck
  • Opgericht: 2021
  • Medewerkers: 31
  • Locatie: Brussel, België 
  • Internet: Gemeenschappelijke Onderneming “Schone waterstof”

De belangrijkste doelstelling van het partnerschap voor schone waterstof is bij te dragen aan de Green Deal en de waterstofstrategie van de EU door de financiering van activiteiten op het gebied van onderzoek en innovatie.

Wat doet het partnerschap?

Het partnerschap voor schone waterstof heeft tot doel de ontwikkeling en uitrol van de Europese waardeketen voor veilige en duurzame schone waterstoftechnologie op te schalen en het concurrentievermogen ervan te versterken om het bedrijfsleven, met name kmo’s, te ondersteunen. Hierdoor kunnen innovatieve concurrerende schone oplossingen snel op de markt worden gebracht.

Het uiteindelijke doel is bij te dragen tot:

  • een duurzaam, koolstofvrij en volledig geïntegreerd EU-energiesysteem
  • de waterstofstrategie van de EU, die een belangrijke rol speelt bij de uitvoering van haar routekaart naar klimaatneutraliteit

Wie is erbij gebaat?

De bevolking – het partnerschap zal bijdragen tot de verwezenlijking van de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 en vooral klimaatneutraliteit tegen 2050 mogelijk maken.

De economie – het zal mensen helpen bij het verwerven van industriële vaardigheden en zorgen voor een Europese beroepsbevolking die in staat is de geavanceerde technologie te ontwikkelen die nodig is om toonaangevend te blijven op de markt.

Kleine en middelgrote ondernemingen – door schone waterstoftechnologie op te schalen en de toepassingen ervan uit te breiden, wordt het concurrentievermogen van de EU versterkt en worden kmo’s ondersteund doordat innovatieve concurrerende schone oplossingen sneller op de markt kunnen komen.

De wetenschappelijke en academische wereld – het versterkt en integreert de wetenschappelijke en technologische capaciteiten van de EU om nieuwe hoogwaardige kennis te helpen creëren en verspreiden.

Contact

Naam
Gemeenschappelijke Onderneming “Schone waterstof”
Website
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
E-mail
Telefoonnummer
+32 2 221 81 48
Postadres
Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Brussel, België
Sociale media