Skip to main content
Wspólne przedsięwzięcie UE

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru

Clean Hydrogen Joint Undertaking

Informacje ogólne

  • Zadania: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru, zwane również partnerstwem na rzecz czystego wodoru, to wyjątkowe partnerstwo publiczno-prywatne wspierające działania w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie technologii wodorowych w Europie. Powstało ono w oparciu o sukces swojego poprzednika, Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych.
  • Dyrektor wykonawczy: Bart Biebuyck
  • Rok założenia: 2021
  • Liczba pracowników: 31
  • Siedziba: Bruksela, Belgia 
  • Strona internetowa: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru

Głównym celem partnerstwa na rzecz czystego wodoru jest przyczynienie się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i strategii w zakresie wodoru poprzez finansowanie działań w zakresie badań naukowych i innowacji.

Zakres działalności

Partnerstwo na rzecz czystego wodoru ma na celu zwiększenie skali rozwoju i wdrażania europejskiego łańcucha wartości z myślą o bezpiecznych i zrównoważonych czystych technologiach wodorowych, a także wzmacnianie jego konkurencyjności w celu wspierania przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. Umożliwia to szybkie wprowadzanie na rynek innowacyjnych i konkurencyjnych ekologicznych rozwiązań.

Celem końcowym jest wsparcie:

  • zrównoważonego, niskoemisyjnego i w pełni zintegrowanego systemu energetycznego UE
  • unijnej strategii w zakresie wodoru, która odgrywa ważną rolę we wdrażaniu planu działania na rzecz neutralności klimatycznej.

Korzyści

Dla społeczeństwa – partnerstwo pomoże osiągnąć cele w zakresie energii i klimatu na 2030 r., a przede wszystkim umożliwi osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Dla gospodarki – partnerstwo pomoże ludziom zdobyć umiejętności poszukiwane w branży i przyczyni się do wykształcenia europejskiej siły roboczej potrzebnej do rozwijania najnowocześniejszych technologii niezbędnych do utrzymania wiodącej pozycji na rynku.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw – rozwijanie czystych technologii wodorowych i rozszerzenie ich zastosowań zwiększy konkurencyjność UE i wesprze MŚP, umożliwiając szybkie wprowadzanie na rynek innowacyjnych i konkurencyjnych ekologicznych rozwiązań.

Dla środowisk naukowych i akademickich – partnerstwo wzmocni i zintegruje zdolności naukowe i technologiczne UE, aby pomóc w tworzeniu i rozpowszechnianiu nowej wiedzy wysokiej jakości.

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru
Strona internetowa
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
E-mail
Tel.
+32 2 221 81 48
Adres pocztowy
Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Bruksela, Belgia
Media społecznościowe