Skip to main content
Întreprinderea comună a UE

Întreprinderea comună pentru un hidrogen curat

Clean Hydrogen Joint Undertaking

Prezentare generală

  • Rol: Întreprinderea comună pentru un hidrogen curat sau parteneriatul pentru un hidrogen curat este un parteneriat public-privat unic care sprijină activitățile de cercetare și inovare (C&I) în domeniul tehnologiilor pe bază de hidrogen în Europa. Se bazează pe succesul întreprinderii comune anterioare, „Pile de combustie și hidrogen”.
  • Director executiv: Bart Biebuyck
  • Înființare: 2021
  • Număr de angajați: 31
  • Sediu: Bruxelles (Belgia) 
  • Site: Întreprinderea comună pentru un hidrogen curat

Principalul obiectiv al parteneriatului pentru un hidrogen curat este de a contribui la Pactul verde al UE și la strategia privind hidrogenul prin finanțarea activităților de C&I.

Activități

Parteneriatul pentru un hidrogen curat urmărește să intensifice dezvoltarea și implementarea lanțului valoric european pentru tehnologii sigure și durabile pe bază de hidrogen curat, consolidând competitivitatea acestuia pentru a sprijini întreprinderile, în special IMM-urile. Acest lucru permite introducerea rapidă pe piață a unor soluții curate și competitive inovatoare.

Obiectivul final este de a contribui la:

  • un sistem energetic al UE durabil, decarbonizat și complet integrat
  • strategia UE privind hidrogenul, care joacă un rol important în punerea în aplicare a foii sale de parcurs către neutralitatea climatică.

Beneficiari

Cetățenii: va contribui la atingerea obiectivelor în materie de energie și climă pentru 2030 și, cel mai important, va face posibilă neutralitatea climatică până în 2050.

Economia: va ajuta cetățenii să dobândească competențe legate de industrie și va garanta o forță de muncă europeană capabilă să dezvolte tehnologia de vârf necesară pentru a rămâne lideri pe piață.

Întreprinderile mici și mijlocii: prin extinderea tehnologiilor pe bază de hidrogen curat și a aplicațiilor acestora, va consolida competitivitatea UE și va sprijini IMM-urile permițând introducerea rapidă pe piață a unor soluții curate și competitive inovatoare.

Comunitatea științifică și mediul academic: va consolida și integra capacitățile științifice și tehnologice ale UE pentru a contribui la crearea și difuzarea de noi cunoștințe de înaltă calitate.

Contact

Nume
Întreprinderea comună pentru un hidrogen curat
Site
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
E-mail
Număr de telefon
+32 2 221 81 48
Adresă poștală
Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Bruxelles, Belgia
Rețele sociale