Skip to main content
Skupno podjetje EU

Skupno podjetje za čisti vodik

Clean Hydrogen Joint Undertaking

Pregled

  • Naloga: Skupno podjetje za čisti vodik ali partnerstvo za čisti vodik je edinstveno javno-zasebno partnerstvo, ki podpira dejavnosti raziskav in inovacij na področju vodikovih tehnologij v Evropi. Temelji na uspehu svojega predhodnika, Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik.
  • Izvršni direktor: Bart Biebuyck
  • Leto ustanovitve: 2021
  • Število zaposlenih: 31
  • Lokacija: Bruselj, Belgija 
  • Spletišče: Skupno podjetje za čisti vodik

Glavni cilj partnerstva za čisti vodik je prispevati k zelenemu dogovoru EU in strategiji za vodik s financiranjem dejavnosti na področju raziskav in inovacij.

Naloge

Cilj partnerstva za čisti vodik je pospešiti razvoj in uporabo evropske vrednostne verige za varne in trajnostne tehnologije čistega vodika ter okrepiti njeno konkurenčnost v podporo podjetjem, zlasti MSP. To omogoča hitro dajanje inovativnih konkurenčnih in čistih rešitev na trg.

Končni cilj je prispevati k:

  • trajnostnemu, razogljičenemu in popolnoma integriranemu energetskemu sistemu EU,
  • strategiji EU za vodik, ki ima pomembno vlogo pri uresničevanju načrta za doseganje podnebne nevtralnosti.

Kdo ima koristi?

Javnost: partnerstvo bo prispevalo k doseganju energetskih in podnebnih ciljev za leto 2030 in, kar je najpomembneje, omogočilo podnebno nevtralnost do leta 2050.

Gospodarstvo: partnerstvo bo ljudem pomagalo pridobiti panožna znanja in spretnosti ter s pomočjo te delovne sile omogočilo razvoj najsodobnejše tehnologije, ki jo Evropa potrebuje za ohranitev svojega vodilnega položaja na trgu.

Mala in srednja podjetja: z večanjem obsega tehnologij čistega vodika in širitvijo njihove uporabe bo partnerstvo okrepilo konkurenčnost EU in podprlo MSP, tako da bo omogočilo hitro dajanje inovativnih konkurenčnih in čistih rešitev na trg.

Znanstvena skupnost in visoko šolstvo: partnerstvo bo okrepilo in med seboj povezalo znanstvene in tehnološke zmogljivosti EU, da bi pripomoglo k ustvarjanju in razširjanju novega visokokakovostnega znanja.

Kontakt

Ime
Skupno podjetje za čisti vodik
Spletna stran
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
E-pošta
Telefonska številka
+32 2 221 81 48
Poštni naslov
Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Bruselj, Belgija
Družbeni mediji