Skip to main content
EU's fællesforetagende

Fællesforetagendet Clean Sky 2

logo of Clean Sky 2 Joint Undertaking

Oversigt

 • Rolle: Udvikling af innovative teknologier til at mindske udledningerne af CO2 og andre gasser samt reducere støj.
 • Direktør: Eric Dautriat
 • Partnere: Europa-Kommissionen, luftfartsindustrien (herunder SMV'er), forskningscentre, universiteter
 • Oprettet i: 2008
 • Antal ansatte: 40
 • Sted: Bruxelles (Belgien)
 • Websted: Fællesforetagendet Clean Sky 2

Fællesforetagendet Clean Sky 2 (CSJU) er et succesrigt offentlig-privat partnerskab mellem Europa-Kommissionen og den europæiske luftfartsindustri, som er på vej til at nå sine miljømæssige mål. Den anden fase, Clean Sky 2, bygger videre på denne succes ved at:

 • fortsætte med at integrere banebrydende teknologier i luftfarten
 • demonstrere innovative konfigurationer inden for luftfart, som bidrager til at forbedre miljømæssige og økonomiske resultater.

Hvad gør CSJU?

Det hjælper med at forbedre miljøet. Clean Sky 2-teknologier vil for fremtiden gøre fly i stand til at:

 • mindske forbruget af brændstoffer og relaterede udledninger af CO2 med 20-30 %
 • mindske støjniveauet (i forhold til 2014) lige så meget.

Det forventes også at forbedre konkurrenceevnen og mobiliteten i Europa væsentligt.

Opbygning

Den administrerende direktør og hans team leder fællesforetagendet Clean Sky 2 og aflægger rapport til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af:

 • 12 industriledere
 • EU, repræsenteret af Kommissionen
 • omkring 70 sammenslutninger.

Hvem har gavn af det?

 • Offentligheden – mindre støjforurening og færre udledninger sikrer bedre mobilitet og industriel konkurrenceevne i Europa.
 • Økonomien – luftfart er en af EU's mest succesfulde sektorer. Clean Sky vil hjælpe med at sikre en europæisk arbejdsstyrke, der er i stand til at udvikle den banebrydende teknologi, der skal til for at forblive førende på markedet.
 • Små og mellemstore virksomheder – et stigende antal SMV'er kommer ind i innovationskæden gennem Clean Sky's indkaldelser af forslag. Det åbner muligheder for dem og sikrer nye potentielle forsyningskæder for etablerede aktører i sektoren. Små og mellemstore virksomheder uden fokus på luftfartssektoren (f.eks. med baggrund i bilindustrien) er også ved at få øjnene op for forskningsmulighederne med Clean Sky.
 • Det videnskabelige samfund og den akademiske verden - Clean Sky gør det muligt at indføre teknologi hurtigere i "innovationscyklussen". Det giver erhvervslivet og videnskaben mulighed for at tage hånd om udfordringer og prioriteter i fælleskab.

Se også

Clean Sky 2

Indkaldelser og udlicitering

Resultater for Clean Sky

Kontakt

Fællesforetagendet Clean Sky 2

Websted
Telefonnummer
+32 2 221 81 52
Faxnummer
+32 2 221 81 50
Postadresse
Clean Sky 2 Joint Undertaking, White Atrium Building TO56 4th floor B, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien
Sociale medier