Skip to main content
logo of Clean Sky 2 Joint Undertaking

Ülevaade

 • Ülesanne: töötada välja selline innovatiivne tehnoloogia, mille abil vähendada õhusõidukite põhjustatud CO2- ja muude gaaside heidet ning müra
 • Direktor: Eric Dautriat
 • Partnerid: Euroopa Komisjon, lennundustööstus (sealhulgas väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad), uurimiskeskused ja akadeemilised ringkonnad
 • Asutatud: 2008
 • Töötajate arv: 40
 • Asukoht: Brüssel (Belgia)
 • Veebisait: ühisettevõte Clean Sky 2

Ühisettevõte Clean Sky 2 on Euroopa Komisjoni ja Euroopa lennundustööstuse vaheline edukas avaliku ja erasektori partnerlus, millega püütakse saavutada seatud keskkonnaalase tulemuslikkuse eesmärgid. Teine etapp ehk Clean Sky 2 jätkab selle eduvalemi elluviimist,

 • integreerides õhusõidukitega seotud murrangulist tehnoloogiat ning
 • tutvustades õhusõidukite puhul kasutatavaid uudseid konfiguratsioone, millega on võimalik muuta keskkonnaalast ja majanduslikku tulemuslikkust.

Mida ühisettevõte Clean Sky 2 teeb?

Ühisettevõte aitab kaitsta keskkonda. Clean Sky 2 toetatav tehnoloogia võimaldab tulevastel õhusõidukitel vähendada:

 • kütusekulu ja seotud CO2-heiteid 20–30% ning
 • müratasemeid (võrreldes 2014. aastaga) umbes samas ulatuses.

Samuti peaks see aitama märkimisväärselt parandada konkurentsivõimet ja liikuvust Euroopas.

Kuidas ühisettevõte Clean Sky 2 toimib?

Ühisettevõte kasutab oma eesmärkide saavutamiseks kolme üksteist täiendavat vahendit – tehnoloogia, kontseptsioonõhusõiduk ja tutvustusprogrammid.

1. Tehnoloogia valitakse välja, seda arendatakse ja jälgitakse tehnilise valmiduse taseme seisukohast. Jälgitakse rohkem kui 100 erineva olulise tehnoloogia arengut. Clean Sky raames arendatav tehnoloogia on seotud kõigi ärilistel eesmärkidel kasutatavate õhusõidukite põhiosadega.

2. Kontseptsioonõhusõiduk viitab projekteerimisuuringutele, mille puhul integreeritakse eri tehnoloogia elujõulisse kontseptsioonipõhisesse konfiguratsiooni. See hõlmab tulevasi suuri õhusõidukirühmi:

 • kommertslende tegevad reaktiivlennukid;
 • piirkondlikud õhusõidukid ja suured reisilennukid;
 • tiivikõhusõidukid.

Keskkonnaalaste tulemuste mõõtmiseks ja nende kohta aru andmiseks võrreldakse peamiselt kontseptsioonõhusõidukit ja olemasolevaid mudeleid.

3. Tutvustusprogrammid hõlmavad füüsilisi katseeksemplare, millesse on kaasatud eri tehnoloogia kas osana laiemast süsteemist või õhusõiduki tasandil ning mis näitavad sellise tehnoloogia toimimist töötingimustes. See aitab kindlaks määrata tehnoloogia potentsiaali ja võimaldab sel jõuda kõrgemale tehnilise valmiduse tasemele.

Kes saab kasu?

 • Üldsus – tänu väiksemale mürasaastele ja madalamatele heitetasemetele, paremale liikuvusele ning täiustatud konkurentsivõimele Euroopa tööstusvaldkonnas.
 • Majandus – lennundus on üks ELi edukamatest tööstusvaldkondadest. Clean Sky aitab tagada Euroopas selliste töötajate olemasolu, kes on suutelised välja töötama tipptasemel tehnoloogiat, mis on vajalik turul juhtpositsiooni hoidmiseks.
 • Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad – üha rohkem VKEsid ühineb innovatsiooniahelatega Clean Sky projektikonkursside kaudu, mis pakuvad neile uusi võimalusi ja sektori ettevõtjaile võimalikke uusi tarneahelaid. Väljaspool lennundussektorit (nt autotööstuses) tegutsevad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad tunnevad samuti üha suuremat huvi Clean Sky teadusuuringute vastu.
 • Teadus- ja akadeemilised ringkonnad – Clean Sky võimaldab tehnoloogiat kiiremini innovatsioonitsüklisse integreerida. See annab tööstusele ja teadusele võimaluse ühiselt probleeme lahendada ja prioriteetidele keskenduda.

Vaata ka …

Ühisettevõte Clean Sky 2

Konkursikutsed ja hanked

Clean Sky saavutused

Kontaktandmed

Ühisettevõte Clean Sky 2

Veebisait
Telefoninumber
+32 2 221 81 52
Faksinumber
+32 2 221 81 50
Postiaadress
Clean Sky 2 Joint Undertaking, White Atrium Building TO56 4th floor B, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sotsiaalmeedia