Skip to main content
logo of Clean Sky 2 Joint Undertaking

Perustiedot

 • Tehtävä: kehittää innovatiivisia teknologioita, joilla vähennetään ilma-alusten hiilidioksidipäästöjä ja muita kaasupäästöjä sekä melua
 • Johtaja: Eric Dautriat
 • Kumppanit: Euroopan komissio, ilmailuteollisuus (mukaan lukien pk-yritykset), tutkimuskeskukset, korkeakoulut
 • Perustettu: 2008
 • Henkilöstömäärä: 40
 • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
 • Verkkosivusto: Clean Sky 2 -yhteisyritys

Clean Sky 2 -yhteisyritys on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, jonka osapuolia ovat Euroopan komissio ja Euroopan ilmailuteollisuus. Yhteisyritys on edistynyt hyvin ympäristönsuojeluun liittyvien tavoitteidensa toteuttamisessa. Clean Sky 2 on tutkimusohjelman toinen vaihe, joka edeltäjänsä saavutusten pohjalta

 • edistää läpimurtoteknologioiden käyttöönottoa ilma-aluksissa
 • demonstroi ilma-alusten innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan parantaa ympäristönsuojelua ja taloudellista suorituskykyä.

Tehtävät

Clean Sky 2 -yhteisyritys auttaa suojelemaan ympäristöä uusilla teknologioilla, joiden ansiosta tulevaisuudessa voidaan

 • vähentää ilma-alusten polttoaineen kulutusta ja tähän liittyviä hiilidioksidipäästöjä 20–30 prosenttia
 • vähentää melua 20–30 prosenttia (vuoden 2014 tasoihin verrattuna).

Yhteisyrityksen odotetaan myös merkittävästi parantavan kilpailukykyä ja liikkuvuutta Euroopassa.

Hyötyjät

 • Suuri yleisö: Kun lentomelu ja päästöt vähenevät, liikkuvuus paranee ja eurooppalaisten yritysten kilpailukyky alalla kehittyy.
 • Talous: Ilmailuteollisuus on yksi EU:n menestyvimmistä toimialoista. Yhteisyritys auttaa varmistamaan, että alalla on Euroopassa saatavilla työvoimaa, joka pystyy kehittämään markkinajohtajuuden edellyttämiä huipputason teknologioita.
 • Pienet ja keskisuuret yritykset: Entistä useampi pk-yritys pääsee mukaan innovaatioketjuihin Clean Sky -ehdotuspyyntöjen kautta. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille ja uusia mahdollisia toimitusketjuja alan vakiintuneille toimijoille. Clean Sky -tutkimusmahdollisuuksista ovat kiinnostuneet myös monet pk-yritykset, joiden pääasiallinen toimiala on jokin muu kuin avaruus- ja ilmailuteollisuus (esimerkiksi autoala).
 • Tiedeyhteisö ja korkeakoulut: Clean Sky -yhteisyritys vauhdittaa teknologioiden käyttöönottoa innovaatiosyklissä. Se tarjoaa alan teollisuudelle ja tiedeyhteisölle mahdollisuuksia yhdessä tarttua alan haasteisiin ja suunnitella toimien painopisteitä.

Ks. myös

Clean Sky 2

Ehdotuspyynnöt ja hankinnat

Clean Sky -hankkeiden saavutuksia

Yhteydenotot

Clean Sky 2 -yhteisyritys

Verkkosivusto
Puhelinnumero
+32 2 221 81 52
Faksinumero
+32 2 221 81 50
Postiosoite
Clean Sky 2 Joint Undertaking, White Atrium Building TO56 4th floor B, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sosiaalinen media