Skip to main content
ES bendroji įmonė

Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“

logo of Clean Sky 2 Joint Undertaking

Apžvalga

 • Vaidmuo: inovacinių technologijų plėtojimas siekiant sumažinti orlaivių išmetamo CO2 ir kitų dujų kiekį bei keliamą triukšmą
 • Direktorius: Eric Dautriat
 • Partneriai: Europos Komisija, aeronautikos pramonė (įskaitant MVĮ), mokslinių tyrimų centrai, akademinė bendruomenė
 • Įsteigta: 2008 m.
 • Darbuotojų skaičius: 40
 • Vieta: Briuselis (Belgija)
 • Interneto svetainė: Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“

Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ – tai sėkminga viešojo ir privačiojo sektorių – Europos Komisijos ir Europos aeronautikos pramonės – partnerystė. Ji ryžtingai siekia išsikeltų aplinkosauginio veiksmingumo tikslų. „Švarus dangus 2“ yra antras bendros iniciatyvos etapas. Jau pasiektais laimėjimais bus remiamasi:

 • toliau diegiant technologijų atradimus orlaiviuose,
 • demonstruojant novatorišką orlaivių konfigūraciją, dėl kurios keičiasi aplinkosauginis veiksmingumas ir ekonominės veiklos rezultatai.

Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ veikla

Ji padeda apsaugoti aplinką. Bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ technologijos sudarys sąlygas ateities orlaiviams:

 • sumažinti sudeginamo kuro ir susijusio išmetamo CO2 kiekį 20–30 %;
 • panašiu mastu sumažinti triukšmo lygį (palyginti su 2014 m.).

Taip pat tikimasi, kad dėl jų gerokai padidės konkurencingumas ir mobilumas Europoje.

Kaip bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ veikia?

Kad pasiektų tikslus, ji naudoja 3 viena kitą papildančias priemones – technologijas, orlaivių koncepcijas ir demonstracines programas.

1. Technologijos atrenkamos, plėtojamos ir stebimos atsižvelgiant į brandą ir technologinio pasirengimo lygį. Stebima daugiau kaip 100 pagrindinių technologijų. Įgyvendinant iniciatyvą „Švarus dangus“ sukurtos technologijos apims visus svarbiausius komercinių orlaivių segmentus.

2. Orlaivių koncepcijos – projektavimo tyrimai, per kuriuos technologijos integruojamos į perspektyvią konceptualią konfigūraciją. Jie apima svarbiausias ateities orlaivių kategorijas:

 • verslo reikmėms naudojamus lėktuvus,
 • regioninius ir didelius komercinius orlaivius,
 • sukasparnius.

Pagrindinis būdas įvertinti aplinkosaugos rezultatus ir apie juos pranešti yra orlaivių koncepcijų palyginimas su esamais modeliais.

3. Demonstracinės programos apima fizinius parodomuosius pavyzdžius, kuriais kelios technologijos integruojamos didesnės sistemos arba orlaivio lygiu ir parodoma, kaip jos veikia naudojimo sąlygomis. Tai padeda nustatyti jų galimybes ir užtikrinti didesnę jų brandą.

Kam naudinga įmonės veikla?

 • Visuomenei dėl mažesnės triukšmo taršos ir išmetamo teršalų kiekio, geresnio mobilumo ir didesnio pramonės konkurencingumo Europoje.
 • Ekonomikai, nes aeronautika yra viena iš sėkmingiausių ES pramonės sričių. Iniciatyva „Švarus dangus“ padės užtikrinti, kad Europos darbuotojai galėtų sukurti pažangiausių technologijų, kurios būtinos norint ir toliau pirmauti rinkoje.
 • Mažosioms ir vidutinėms įmonėms – vis daugiau tokių įmonių tampa inovacijų grandinės dalimi dalyvaudamos „Švaraus dangaus“ kvietimuose teikti pasiūlymus. Joms tai atveria naujų galimybių, o įsitvirtinusiems pramonės subjektams – naujų potencialių tiekimo grandinių. Mažosios ir vidutinės įmonės, nepriklausančios orlaivių ir erdvėlaivių sektoriui (bet, pavyzdžiui, veikiančios automobilių sektoriuje), taip pat labai domisi bendrosios įmonės „Švarus dangus“ teikiamomis mokslinių tyrimų galimybėmis.
 • Mokslo ir akademinei bendruomenei „Švarus dangus“ suteikia būdų paspartinti technologijų įdiegimą į inovacijų ciklą. Pramonės ir mokslo atstovai gali drauge spręsti uždavinius ir įgyvendinti prioritetus.

Papildoma informacija

„Švarus dangus 2“

Kvietimai teikti pasiūlymus ir viešieji pirkimai

Rezultatai

Kontaktiniai duomenys

Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“

Interneto svetainė
Telefono numeris
+32 2 221 81 52
Fakso numeris
+32 2 221 81 50
Pašto adresas
Clean Sky 2 Joint Undertaking, White Atrium Building TO56 4th floor B, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija
Socialiniai tinklai