Skip to main content
Gemeenschappelijke onderneming van de EU

Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky 2

logo of Clean Sky 2 Joint Undertaking

In het kort

 • Rol: Het ontwikkelen van innovatieve technologieën om de uitstoot van CO2 en andere gassen en de geluidsoverlast door vliegtuigen te verminderen.
 • Directeur: Eric Dautriat
 • Partners: Europese Commissie, de vliegtuigindustrie (met inbegrip van het MKB), onderzoekscentra, universiteiten
 • Opgericht: 2008
 • Medewerkers: 40
 • Locatie: Brussel (België)
 • Website: Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky 2

De Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky, een succesvol publiek-privaat partnerschap tussen de Europese Commissie en de Europese luchtvaartindustrie, is goed op weg om haar doelstellingen inzake milieuprestaties te halen. De tweede fase, Clean Sky 2, zal op de behaalde resultaten voortbouwen door:

 • vernieuwende technologie te blijven integreren in vliegtuigen
 • innovatieve vliegtuigmodellen met betere milieu- en economische prestaties te testen

Wat doet Clean Sky?

Het draagt bij aan de bescherming van het milieu. Met de technologie die Clean Sky 2 oplevert, kunnen vliegtuigen in de toekomst:

 • brandstof besparen en de CO2-uitstoot met 20-30% verminderen
 • hun geluidsniveau (in vergelijking met 2014) met een vergelijkbaar percentage verminderen.

De innovatie is naar verwachting ook goed voor het concurrentievermogen en de mobiliteit in Europa.

Hoe werkt Clean Sky?

Het partnerschap werkt aan zijn doelstellingen op drie terreinen die elkaar aanvullen (technologie, conceptvliegtuigen en demonstratieprogramma’s):

1. Technologieën worden geselecteerd, ontwikkeld en op de voet gevolgd om na te gaan of ze klaar zijn om te worden toegepast ("technology readiness level"). Momenteel worden zo meer dan 100 nieuwe ontwikkelingen gevolgd. De technologie die Clean Sky ontwikkelt, komt in alle belangrijke sectoren van de commerciële luchtvaart terecht.

2. Conceptvliegtuigen zijn concrete, realistische ontwerpen waarin nieuwe technologie wordt geïntegreerd. Het gaat om alle belangrijke vliegtuigfamilies:

 • zakenjets
 • regionale en grote commerciële vliegtuigen
 • helicopters

De belangrijkste methode om de milieuprestaties van de conceptvliegtuigen te meten en te beschrijven gaat uit van vergelijkingen met bestaande modellen.

3. Demonstratieprogramma's dienen om verscheidene technologieën met elkaar te combineren in een concreet groot systeem of vliegtuig, zodat kan worden nagegaan of ze onder reële omstandigheden functioneren. Op die manier kan het potentieel van de technologie beoordeeld en verder ontwikkeld worden.

Wie is erbij gebaat?

 • Iedereen: minder lawaaihinder, een lagere uitstoot, beter transport en meer concurrentievermogen voor de Europese industrie.
 • De economie in het algemeen: de luchtvaart is een van de succesvolste sectoren in de EU. Clean Sky draagt ertoe bij dat de Europese werknemers in deze sector de geavanceerde technologie kunnen ontwikkelen die nodig is om marktleider te blijven.
 • het midden- en kleinbedrijf: steeds meer kleine en middelgrote ondernemingen richten zich op innovatie naar aanleiding van de oproepen van Clean Sky tot het indienen van voorstellen. Dit creëert nieuwe kansen voor deze bedrijven en mogelijke nieuwe toeleveringsketens voor bestaande spelers in de sector. Kleine en middelgrote bedrijven buiten de luchtvaartsector (bijv. met een achtergrond in de autobouw) krijgen ook belangstelling voor onderzoeksmogelijkheden die Clean Sky biedt.
 • De wetenschap: Clean Sky biedt manieren om technologie sneller in de "innovatiecyclus" te introduceren. Zo kunnen bedrijven en wetenschappers samen de uitdagingen en prioriteiten aanpakken.

Zie ook

Clean Sky 2

Oproepen en aanbestedingen

Clean Sky: resultaten

Contact

Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky 2

Website
Telefoonnummer
+32 2 221 81 52
Fax
+32 2 221 81 50
Postadres
Clean Sky 2 Joint Undertaking, White Atrium Building TO56 4th floor B, 1049 Bruxelles/Brussel, België
Sociale media