Skip to main content
Spoločný podnik EÚ

Spoločný podnik Čisté nebo 2

logo of Clean Sky 2 Joint Undertaking

Prehľad

 • Úloha: Rozvoj inovačných technológií na zníženie hluku a emisií CO2 a iných plynov z lietadiel
 • Riaditeľ: Eric Dautriat
 • Partneri: Európska komisia, letecký priemysel (vrátane MSP), výskumné centrá, akademická obec
 • Rok zriadenia: 2008
 • Počet zamestnancov: 40
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)
 • Webové sídlo: Spoločný podnik Čisté nebo 2

Spoločný podnik Čisté nebo 2 je úspešné verejno-súkromné partnerstvo medzi Európskou komisiou a európskym leteckým priemyslom, ktoré je na ceste k dosiahnutiu svojich cieľov v oblasti environmentálnej výkonnosti. V druhej fáze, v rámci iniciatívy Čisté nebo 2, sa nadviaže na tento úspech:

 • ďalšou integráciou prelomových technológií do lietadiel,
 • demonštráciou inovačných konfigurácií v lietadlách, ktoré umožnia zmeny v environmentálnej a hospodárskej výkonnosti.

Čo robí spoločný podnik Čisté nebo 2?

Pomáha chrániť životné prostredie. Technológie Čisté nebo 2 umožnia, aby mali lietadlá v budúcnosti:

 • nižšiu spotrebu paliva a súvisiacich emisií CO2 o 20 – 30 %,
 • nižšiu hladinu hluku (v porovnaní s rokom 2014) o podobné hodnoty.

Očakáva sa takisto výrazne zlepšenie konkurencieschopnosti a mobility v Európe.

Kto má z činnosti spoločného podniku osoh?

 • Verejnosť – vďaka nižším emisiám hluku a menšiemu znečisteniu, lepšej mobilite a vyššej konkurencieschopnosti odvetvia v Európe.
 • Hospodárstvo – letectvo je jedným z najúspešnejších odvetví EÚ. Iniciatíva Čisté nebo pomôže zabezpečiť, aby bola pracovná sila v Európe schopná rozvíjať špičkové technológie potrebné na zachovanie vedúceho miesta na trhu.
 • Malé a stredné podniky – rastie počet týchto podnikov, ktoré vstupujú do inovačného reťazca prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov v rámci iniciatívy Čisté nebo. Otvárajú sa im tak nové príležitosti a etablovaným aktérom v tomto odvetví nové potenciálne dodávateľské reťazce. Malé a stredné podniky, ktoré sa zameriavajú na iné oblasti ako letectvo (napr. automobilový priemysel) majú takisto veľký záujem o výskumné príležitosti v rámci iniciatívy Čisté nebo.
 • Vedecká a akademická obec – iniciatíva Čisté nebo poskytuje spôsoby, ako urýchliť zavádzanie technológií do inovačného cyklu. To poskytuje priemyslu a vede príležitosť spoločne riešiť výzvy a priority.

Klikni tiež na...

Čisté nebo 2

Výzvy na predkladanie návrhov a zákazky

Čisté nebo – výsledky

Kontakt

Spoločný podnik Čisté nebo 2

Webové sídlo
Telefónne číslo
+32 2 221 81 52
Faxové číslo
+32 2 221 81 50
Poštová adresa
Clean Sky 2 Joint Undertaking, White Atrium Building TO56 4th floor B, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgicko
Sociálne médiá