Skip to main content
Skupno podjetje EU

Skupno podjetje Čisto nebo 2

logo of Clean Sky 2 Joint Undertaking

Pregled

 • Naloga: Razvoj inovativnih tehnologij za zmanjšanje emisij CO2 in drugih plinov iz letalskega prometa ter ravni hrupa.
 • Direktor: Eric Dautriat
 • Partnerji: Evropska komisija, aeronavtična industrija (vključno z MSP), raziskovalni centri, akademske ustanove
 • Ustanovitev: 2008
 • Število zaposlenih: 40
 • Sedež: Bruselj (Belgija)
 • Spletišče: skupno podjetje Čisto nebo 2

Skupno podjetje Čisto nebo 2 je uspešno javno-zasebno partnerstvo med Evropsko komisijo in evropsko aeronavtično industrijo, ki si prizadeva za izboljšanje okoljske učinkovitosti. Skupno podjetje želi v drugi fazi svoje cilje še nadgraditi in:

 • si še naprej prizadevati za vključevanje prodornih tehnologij v zrakoplove
 • razvijati inovativne rešitve v zrakoplovih, ki omogočajo izboljšave na področju okoljske in gospodarske uspešnosti

Naloge skupnega podjetja

Prispeva k varovanju okolja. Tehnologije, ki jih razvija skupno podjetje Čisto nebo 2, bodo omogočile:

 • zmanjšanje porabe goriva in emisij CO2 za 20–30 %
 • podobno zmanjšanje ravni hrupa (v primerjavi z letom 2014)

Poleg tega naj bi se znatno izboljšali konkurenčnost in mobilnost v Evropi.

Koristi

 • Splošna javnost: zaradi manjšega hrupa in nižjih emisij se bo povečala mobilnost in izboljšala konkurenčnost industrije v Evropi.
 • Gospodarstvo: aeronavtična industrija je med najuspešnejšimi gospodarskimi panogami EU. Skupno podjetje Čisto nebo bo omogočilo, da bo evropska delovna sila sposobna razviti najsodobnejšo tehnologijo, s katero bo EU ostala vodilna na trgu.
 • Mala in srednje velika podjetja: čedalje več podjetij sodeluje v inovacijskih verigah in se prijavlja na razpise za zbiranje predlogov skupnega podjetja. Podjetja si s tem odpirajo nove priložnosti, vodilne družbe v panogi pa možnosti novih dobavnih verig. Mala in srednje velika podjetja, katerih glavna dejavnost ne zajema aeronavtike (npr. avtomobilska panoga), so čedalje bolj zainteresirana za priložnosti na področju raziskav, ki jih ponuja skupno podjetje Čisto nebo.
 • Znanstvene in akademske ustanove: skupno podjetje spodbuja vključevanje tehnologije v „inovacijski cikel“ in daje industriji in znanosti možnost, da skupaj rešita izzive in določita prednostne naloge.

Glej tudi

Čisto nebo 2

Razpisi in naročila

Dosežki programa Čisto nebo

Kontakt

Skupno podjetje Čisto nebo 2

Spletna stran
Telefonska številka
+32 2 221 81 52
Številko telefaksa
+32 2 221 81 50
Poštni naslov
Clean Sky 2 Joint Undertaking, White Atrium Building TO56 4th floor B, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija
Družbeni mediji