Skip to main content
Gemensamt företag under EU

Gemensamma företaget Clean Sky 2

logo of Clean Sky 2 Joint Undertaking

Översikt

 • Uppgift: Utveckla innovativ teknik för att minska flygplanens utsläpp av koldioxid och andra gaser och minska bullernivån
 • Direktör: Eric Dautriat
 • Partner: EU-kommissionen, flygteknikindustrin (däribland små och medelstora företag), forskningscentrum och högskolor och universitet
 • Inrättad: 2008
 • Antal anställda: 40
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • Webbplats: Gemensamma företaget Clean Sky 2

Clean Sky är ett framgångsrikt offentlig-privat partnerskap mellan EU-kommissionen och den europeiska flygteknikindustrin som är på väg att nå sina miljömål. Den andra fasen, Clean Sky 2 kommer att bygga vidare på resultaten genom att

 • fortsätta att integrera banbrytande teknik i flygplan
 • demonstrera innovativ flygplansteknik som bidrar till bättre ekonomiska och miljömässiga resultat.

Vad gör Clean Sky 2?

Det gemensamma företaget hjälper till att skydda miljön. Tack vare Clean Sky 2-tekniken kan framtidens flygplan

 • minska bränsleförbrukningen och tillhörande koldioxidutsläpp med 20–30 procent
 • minska bullernivåerna (jämfört med 2014) med lika mycket.

Clean Sky 2 väntas också bidra till kraftigt förbättrad konkurrenskraft och rörlighet i Europa.

Vem gynnas?

 • Allmänheten – tack vare mindre buller och utsläpp, bättre transportmöjligheter och ökad industriell konkurrenskraft i Europa.
 • Ekonomin – Flygteknikindustrin är en av EU:s mest framgångsrika industrier. Clean Sky bidrar till europeisk kompetens som kan utveckla den spetsteknik som krävs för att behålla en ledande ställning på marknaden.
 • Små och medelstora företag – Allt fler företag bidrar till innovation tack vare ansökningsomgångarna för Clean Sky. Småföretagen får nya möjligheter och de etablerade aktörerna nya potentiella leveranskedjor. Små och medelstora företag utanför flygbranschen (t.ex. inom bilindustrin) visar också stort intresse för forskningsmöjligheterna inom Clean Sky.
 • Forskarsamhället och den akademiska världen – Med Clean Sky kan ny teknik snabbt föras in i ”innovationscykeln” och industrin och forskarna kan gemensamt ta itu med utmaningar och prioriteringar.

Se också

Clean Sky 2

Ansökningsomgångar och upphandlingar

Resultat

Kontakt

Gemensamma företaget Clean Sky 2

Webbplats
Telefon
+32 2 221 81 52
Fax
+32 2 221 81 50
Postadress
Clean Sky 2 Joint Undertaking, White Atrium Building TO56 4th floor B, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien
Sociala medier