Skip to main content
Gníomhaireacht dhíláraithe

An Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí (CPVO)

Community Plant Variety Office - Logo

Forbhreathnú

 • Ról: an córas Eorpach um chearta cineálacha plandaí a stiúradh
 • Uachtarán: Francesco Mattina 
 • Bliain a bunaithe: 1995
 • Líon foirne: 50
 • Suíomh: Angers na Fraince
 • Suíomh gréasáin:CPVO 

Is é a dhéanann an Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí (CPVO) an nuálaíocht i gcineálacha plandaí a spreagadh trí iarratais ar chearta Comhphobail i ndáil le cineálacha plandaí a phróiseáil go cúramach ar chostas réasúnta, agus tugann baill foirne na hOifige treoir maidir le cúrsaí beartais agus cúnamh do pháirtithe leasmhara maidir leis na cearta sin a fheidhmiú. Trí chineálacha nua plandaí a chosaint ar fud an Aontais Eorpaigh, caomhnaítear leasanna na bpóraitheoirí agus féachtar chuige go mbeidh brabús le fáil acu ar a gcuid infheistíochta i dtaighde agus i nuálaíocht.

A ndéanann sé

 • Bronnann CPVO cearta maoine intleachtúla i leith cineálacha nua plandaí. Bíonn na cearta sin bailí ar feadh tréimhse 25 bliana (nó ar feadh 30 bliain i gcás cineálacha áirithe prátaí, fíniúnacha agus crann) i mBallstáit uile an Aontais Eorpaigh.
 • Treoir maidir le cúrsaí beartais agus cúnamh a thabhairt do pháirtithe leasmhara maidir leis na cearta sin a fheidhmiú.

Iad sin a bhaineann leas as

Seo na príomhghrúpaí:

 • póraitheoirí plandaí
 • saothróirí
 • an pobal i gcoitinne.

Féach freisin

Iris Oifigiúil CPVO 

Tuarascálacha bliantúla 

An Nuachtlitir 

Preaseisiúintí agus teachtaireachtaí 

Fógraí teicniúla 

Comhdhálacha agus imeachtaí speisialta 

Teagmháil

Ainm
An Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí (CPVO)
Suíomh gréasáin
https://cpvo.europa.eu/en/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+33 2 41 25 64 00
Uimhir facs
+33 2 41 25 64 10
Seoladh poist
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, An Fhrainc
Na meáin shóisialta