Skip to main content
Agencja zdecentralizowana

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

Community Plant Variety Office - Logo

Informacje ogólne

 • Funkcja: zarządzanie unijnym systemem praw do odmian roślin
 • Dyrektor: Francesco Mattina 
 • Rok utworzenia: 1995
 • Personel: 50
 • Siedziba: Angers (Francja)
 • Strona internetowa:CPVO 

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) wspiera innowacje w dziedzinie odmian roślin poprzez skrupulatne przetwarzanie wniosków o przyznanie unijnych praw do odmian roślin po przystępnych cenach, zapewniając zainteresowanym podmiotom wskazówki i pomoc w zakresie korzystania z tych praw. Ochrona nowych odmian roślin w całej UE sprzyja interesom hodowców i gwarantuje, że ich inwestycje w badania i innowacje będą opłacalne.

Czym zajmuje się CPVO?

 • Udziela praw własności intelektualnej do nowych odmian roślin, które są ważne w państwach członkowskich UE przez okres 25 lat (30 lat w przypadku gatunków ziemniaków, winorośli oraz drzew).
 • Zapewnia zainteresowanym stronom wytyczne polityczne dotyczące wykonywania tych praw oraz pomoc w ich wykonywaniu.

Jak działa Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin?

Unijny system ochrony odmian roślin należy do najbardziej kompleksowych na świecie. Od 1995 r. Urząd przeanalizował ponad 53 tys. wniosków i wydał ponad 41 tys. wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin. Dowodzi to, że system ten jest atrakcyjny z punktu widzenia hodowców zainteresowanych sprzedawaniem swoich odmian roślin w całej Europie.

Urząd ściśle współpracuje z:

 • Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE)
 • rządami krajów UE
 • krajowymi instytutami badawczymi w całej Europie
 • stowarzyszeniami hodowców: ESA, CIOPORA, Plantum
 • Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV)
 • Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
 • Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)
 • prawnikami i uczelniami specjalizującymi się w prawach własności intelektualnej.

Komu przynosi korzyści działalność Urzędu?

Głównymi grupami docelowymi są:

 • hodowcy roślin
 • plantatorzy
 • konsumenci.

Zobacz również

Monitor urzędowy CPVO 

Roczne sprawozdanie 

Biuletyn informacyjny 

Komunikaty prasowe 

Ogłoszenia techniczne 

Konferencje i wydarzenia specjalne 

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)
Strona internetowa
https://cpvo.europa.eu/en/
E-mail
Tel.
+33 2 41 25 64 00
Faks
+33 2 41 25 64 10
Adres pocztowy
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, Francja
Media społecznościowe