Skip to main content
Decentralizirana agencija

Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

Community Plant Variety Office - Logo

Pregled

 • Naloga: upravljanje sistema žlahtniteljskih pravic EU
 • Predsednik: Francesco Mattina
 • Ustanovitev: 1995
 • Število zaposlenih: 50
 • Sedež: Angers (Francija)
 • Spletišče:CPVO 

Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) spodbuja inovacije v gojenju rastlinskih sort s skrbnim reševanjem vlog za podelitev žlahtniteljskih pravic Skupnosti po zmernih cenah, deležnikom pa daje navodila in pomoč pri uveljavljanju teh pravic. Z zaščito novih rastlinskih sort v Evropski uniji varuje interese žlahtniteljev in zagotavlja donosnost njihovih naložb v raziskave in inovacije.

Naloge

 • Podeljevanje pravic intelektualne lastnine za nove rastlinske sorte, ki v državah EU veljajo 25 let (30 let za nove sorte krompirja, vinske trte in dreves).
 • Smernice in pomoč žlahtniteljem pri uveljavljanju teh pravic.

Koristi

Koristi od dela urada imajo:

 • žlahtnitelji rastlin,
 • pridelovalci,
 • splošna javnost.

Glej tudi

Uradno glasilo Urada Skupnosti za rastlinske sorte 

Letno poročilo 

Bilten 

Sporočila za medije in obvestila 

Tehnična obvestila 

Konference in dogodki 

Kontakt

Ime
Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)
Spletna stran
https://cpvo.europa.eu/en/
E-pošta
Telefonska številka
+33 2 41 25 64 00
Številko telefaksa
+33 2 41 25 64 10
Poštni naslov
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, Francija
Družbeni mediji