Skip to main content
logo of European Banking Authority

Ülevaade

 • Ülesanded: luua ühtne regulatiivne ja järelevalveraamistik kogu ELi pangandussektori jaoks
 • Esimees: José Manuel Campa
 • Tegevdirektor: François-Louis Michaud
 • Asutatud: 2011
 • Töötajaid: 208
 • Asukoht: Pariis (Prantsusmaa)
 • Veebisait:EBA

EBA on ELi amet, mille ülesandeks on rakendada standardset eeskirjade kogumit, et reguleerida pangandust ja teostada selle üle järelevalvet kõigis ELi riikides. Ameti eesmärk on luua tõhus, läbipaistev ja stabiilne ühtne turg ELi pangandustoodete jaoks.

Tegevusvaldkonnad

 • Amet annab oma panuse ELi pangandust reguleerivate ühtsete eeskirjade kogumi (ühtsed eeskirjad) loomisesse.
 • EBA võimaldab ELi pankade järelevalveandmete tsentraliseeritud avalikustamist (et suurendada läbipaistvust, turudistsipliini ja finantsstabiilsust kõikjal ELis).
 • Amet edendab koostööd liikmesriikide ametiasutuste vahel seoses järelevalve teostamisega selliste pangarühmade üle, mis tegutsevad rohkem kui ühes riigis, ning vahendab ka rohkem kui ühe riigiga seotud vaidlusi.
 • EBA edendab läbipaistvat, lihtsat ja õiglast ELi turgu finantstoodete ja -teenuste tarbijate jaoks ning tagab, et kõiki tarbijaid kaitstakse ning koheldakse õiglaselt kõikjal ELis.

Kasusaajad

 • ELi institutsioonid
 • Ettevõtjad ja tarbijad pangandussektoris
 • ELi majandus laiemalt.

Vaata ka …

Uudised ja meedia

Aastaaruanded

Reguleerimine ja poliitika

Riskianalüüs ja andmed

Tarbijatele

Töökohad

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
Veebisait
https://www.eba.europa.eu/languages/home_et/
E-post
Telefoninumber
+33 (0)1 86 52 70 00
Postiaadress
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, Prantsusmaa
Sotsiaalmeedia