Skip to main content
logo of European Banking Authority

Apžvalga

 • Vaidmuo: sukurti bendrą viso ES bankų sektoriaus reguliavimo ir priežiūros sistemą
 • Pirmininkas: José Manuel Campa
 • Vykdomasis direktorius: François-Louis Michaud
 • Įsteigta: 2011 m.
 • Darbuotojai: 208
 • Vieta: Paryžius (Prancūzija)
 • Interneto svetainė:EBI

Europos bankininkystės institucija yra ES agentūra, kuriai pavesta įgyvendinti standartinį taisyklių rinkinį, kurio paskirtis – visų ES šalių bankų sektoriaus reguliavimas ir priežiūra. Institucijos tikslas – sukurti veiksmingą, skaidrią ir stabilią ES bankininkystės produktų bendrąją rinką.

Veikla

 • Padeda rengti ES bankų sektoriui skirtą bendrą standartinį taisyklių rinkinįbendrą taisyklių sąvadą.
 • Užtikrina centralizuotą ES bankų priežiūros duomenų atskleidimą (kad būtų didinamas skaidrumas, rinkos drausmė ir finansinis stabilumas visoje ES).
 • Skatina nacionalinių institucijų bendradarbiavimą daugiau kaip vienoje šalyje veikiančių bankų grupių priežiūros klausimais ir tarpininkauja ginčų, susijusių su daugiau kaip viena valstybe, atvejais.
 • Skatina skaidrią, paprastą ir sąžiningą ES rinką finansinių produktų ir paslaugų vartotojams ir užtikrina, kad su visais vartotojais būtų elgiamasi sąžiningai ir jie būtų apsaugoti visoje ES.

Nauda

 • ES institucijoms
 • Įmonėms ir vartotojams bankų sektoriuje
 • Visai ES ekonomikai

Papildoma informacija

Naujienos ir spauda

Metinės ataskaitos

Reguliavimas ir politika

Rizikos analizė ir duomenys

Vartotojų skyrelis

Darbo galimybės

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos bankininkystės institucija (EBI)
Interneto svetainė
https://www.eba.europa.eu/languages/home_lt/
E. paštas
Telefono numeris
+33 (0)1 86 52 70 00
Pašto adresas
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, Prancūzija
Socialiniai tinklai