Skip to main content
Ühise välis- ja julgeolekupoliitika asutus

Euroopa Kaitseagentuur (EDA)

European Defence Agency - Logo

Ülevaade

  • Ülesanded: Euroopa Kaitseagentuur toetab Euroopa kaitsekoostöö projekte ning toimib Euroopa kaitseministrite ühisfoorumina.
  • Tegevdirektor: Jiří Šedivý
  • Liikmed: 26 ELi liikmesriiki (Taani ei osale)
  • Asutatud: 2004
  • Töötajate arv: 140
  • Asukoht: Brüssel (Belgia)
  • Veebisait: Euroopa Kaitseagentuur

Euroopa Kaitseagentuur loodi 2004. aastal. Agentuur aitab oma 26 liikmesriigil (kõik ELi riigid, v.a Taani) arendada oma sõjalisi vahendeid.

Arendatakse ka koostööd, luuakse uusi algatusi ning otsitakse lahendusi kaitsevõime parandamiseks. Samuti aitab agentuur selleks soovi avaldanud liikmesriikidel arendada ühist kaitsevõimet.

Kaitseagentuuril on keskne roll ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika aluseks oleva võimekuse arendamisel.

Euroopa Kaitseagentuuri Brüsselis asuvas peakorteris töötab ligi 140 inimest ning seda juhib liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresident Josep Borrell.

Tegevus

Euroopa Kaitseagentuur aitab oma 26 liikmesriigil (kõik ELi riigid peale Taani) tugevdada oma kaitsevõimet Euroopa tasandi koostöö kaudu.

Agentuur vahendab ja korraldab ühistes kaitsevõime arendamise projektides osaleda soovivate liikmesriikide kaitseministeeriumide koostööst.

Agentuur on Euroopa kaitsekoostöö keskus. Selle oskusteadmised ja võrgustikud hõlmavad laia kaitsevaldkonda, ulatudes:

  • nõuete ühtlustamisest kuni operatsioonivõimete väljaarendamiseni
  • teadustööst ja innovatsioonist kuni uue tehnoloogia näidiseksemplaride valmistamiseni
  • koolitusest ja õppustest kuni ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsioonide haldamise ja toetamiseni.

Agentuur tegutseb ka selle nimel, et tugevdada Euroopa kaitsetööstust ning hõlbustada suhtlemist liikmesriikide sõjandusalaste huvirühmade ning kaitsevaldkonda mõjutava ELi poliitika kujundajate vahel.

2017. aasta mais otsustasid liikmesriigid laiendada agentuuri pädevust ning teha sellest ELi rahastatava kaitsetegevuse peamise haldaja.

Kes saab kasu?

Agentuuri paindlikust töökorraldusest saavad kasu ELi liikmesriigid (EL 27, v.a Taani), kellel see võimaldab otsustada osalemise üle agentuuri töös vastavalt oma riiklikele kaitsevajadustele.

Samuti aitab see Euroopa kaitseministeeriumidel täita lünki oma kaitsevõimes ja koolitusvõimalustes.

Euroopa Kaitseagentuuril on lepingud ka mõnede ELi-väliste riikidega (Norra, Serbia, Šveits ja Ukraina).

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Kaitseagentuur (EDA)
Veebisait
https://www.eda.europa.eu/
Telefoninumber
+32 2 504 28 00
Faksinumber
+32 2 504 28 15
Postiaadress
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Brüssel, Belgia
Sotsiaalmeedia