Skip to main content
Bendra užsienio ir saugumo politika agentūra

Europos gynybos agentūra (EGA)

European Defence Agency - Logo

Apžvalga

  • Vaidmuo: EGA remia bendradarbiavimo Europos gynybos srityje projektus ir yra Europos gynybos ministerijų forumas.
  • Vykdomasis direktorius: Jiří Šedivý
  • Nariai: 26 ES valstybės narės (Danija nėra narė)
  • Įsteigta: 2004 m.
  • Darbuotojų skaičius: 140
  • Vieta: Briuselis (Belgija)
  • Interneto svetainė: EGA

Europos gynybos agentūra (EGA) įkurta 2004 m. Ji padeda 26 savo valstybėms narėms (tai visos ES šalys, išskyrus Daniją) plėtoti savo karinius išteklius.

Ji skatina bendradarbiauti, pradeda naujas iniciatyvas ir pateikia sprendimų, kaip tobulinti gynybos pajėgumus. Be to, valstybėms narėms, kurios to pageidauja, ji padeda plėtoti bendrus gynybos pajėgumus.

EGA atlieka svarbų vaidmenį padėdama plėtoti pajėgumus, kurie yra bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) pagrindas.

Briuselyje įsteigtoje EGA dirba apie 140 darbuotojų, jai vadovauja Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Josepas Borrellis.

Veikla

EGA padeda 26 savo valstybėms narėms (tai visos ES šalys, išskyrus Daniją) gerinti savo gynybos pajėgumus bendradarbiaujant Europos lygmeniu.

Gynybos ministerijoms, norinčioms vykdyti bendrus gynybos pajėgumų projektus, ji suteikia galimybę ir padeda tai daryti.

Agentūra yra Europos bendradarbiavimo gynybos srityje centras. Dėl dalykinių žinių ir tinklų agentūra gali vykdyti įvairių gynybos sričių veiklą. Tai, pavyzdžiui, yra:

  • operacinio pajėgumo reikalavimų derinimas,
  • moksliniai tyrimai ir inovacijos, naudojami technologijų parodomiesiems pavyzdžiams kurti,
  • mokymai ir techninės priežiūros pratybos, kuriais remiamos bendros saugumo ir gynybos politikos operacijos.

Be to, EGA siekia stiprinti Europos gynybos pramonę ir atlieka tarpininkės ir jungiamosios grandies tarp valstybių narių karinių suinteresuotųjų subjektų ir gynybai įtakos turinčios ES politikos vaidmenį.

2017 m. gegužės mėn. valstybės narės susitarė suteikti agentūrai daugiau užduočių. Ji, be kita ko, atsakinga už visą ES finansuojamą su gynyba susijusią veiklą.

Kam ji naudinga?

ES valstybėms narėms (ES 27, išskyrus Daniją) parankus agentūros lankstumas, suteikiantis joms galimybę apsispręsti dėl dalyvavimo atsižvelgiant į nacionalinius gynybos poreikius.

Europos gynybos ministerijoms ji padeda šalinti spragas gynybos pajėgumų ir mokymo srityse.

EGA yra sudariusi susitarimus ir su kai kuriomis ES nepriklausančiomis šalimis (Norvegija, Serbija, Šveicarija ir Ukraina).

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos gynybos agentūra (EGA)
Interneto svetainė
https://www.eda.europa.eu/
Telefono numeris
+32 2 504 28 00
Fakso numeris
+32 2 504 28 15
Pašto adresas
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgija
Socialiniai tinklai