Skip to main content
Aġenzija tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni

Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA)

European Defence Agency - Logo

Ħarsa ġenerali

  • Irwol: L-EDA tappoġġja proġetti ta’ kooperazzjoni tad-difiża Ewropea u tipprovdi forum għall-ministri Ewropej tad-difiża.
  • Kap Eżekuttiv: Jiří Šedivý
  • Membri: 26 Stat Membru tal-UE (id-Danimarka mhix membru)
  • Stabbilita: fl-2004
  • Numru ta’ staff: 140
  • Post: Brussell (il-Belġju)
  • Sit web: EDA

L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA) ġiet stabbilita fl-2004. Hi tgħin is-26 Stat Membru tagħha (il-pajjiżi kollha tal-UE minbarra d-Danimarka) biex jiżviluppaw ir-riżorsi militari tagħhom.

Tippromwovi l-kollaborazzjoni, tniedi inizjattivi ġodda u tintroduċi soluzzjonijiet biex jitjiebu l-kapaċitajiet tad-difiża. Tgħin ukoll lill-Istati Membri biex jiżviluppaw il-kapaċitajiet ta’ difiża konġunta jekk jixtiequ jagħmlu hekk.

L-EDA hi faċilitatur ewlieni fl-iżvilupp tal-kapaċitajiet li huma fil-bażi tal-Politika ta’ Sigurtà u Difiża Komuni (PSDK) tal-UE.

L-Aġenzija hi bbażata fi Brussell u timpjega staff ta’ madwar 140 membru. Il-kap tagħha hu Josep Borrell, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea.

X’tagħmel

L-EDA tappoġġja s-26 Stat Membru tagħha – il-pajjiżi kollha tal-UE minbarra d-Danimarka – biex itejbu l-kapaċitajiet tad-difiża tagħhom permezz tal-kooperazzjoni Ewropea.

Hi taġixxi bħala faċilitatur u tippermetti l-aċċess għall-ministeri tad-difiża li huma lesti li jaħdmu fuq proġetti kollaborattivi ta’ kapaċità tad-difiża.

L-aġenzija hi “hub” ta’ kooperazzjoni tad-difiża Ewropea. L-għarfien espert u n-networks tagħha jippermettulha tkopri spettru wiesa’ ta’ difiża, inklużi:

  • l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti biex jinkisbu kapaċitajiet operattivi
  • ir-riċerka u l-innovazzjoni għall-iżvilupp ta’ dimostraturi tat-teknoloġija
  • it-taħriġ u l-eżerċizzji ta’ manutenzjoni li jappoġġjaw l-operazzjonijiet tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni.

L-EDA taħdem ukoll lejn it-tisħiħ tal-industrija tad-difiża Ewropea u taġixxi bħala faċilitatur u interface bejn il-partijiet ikkonċernati militari tal-Istati Membri u l-politiki tal-UE li għandhom impatt fuq id-difiża.

F’Mejju 2017, l-Istati Membri qablu li jsaħħu l-missjoni tal-aġenzija, inkluż il-fatt li din l-aġenzija tkun l-operatur ċentrali għall-attivitajiet relatati mad-difiża ffinanzjati mill-UE.

Min jibbenefika

L-Istati Membri tal-UE (l-UE-27, minbarra d-Danimarka) jibbenefikaw mill-approċċ flessibbli tal-aġenzija li jippermettilhom jiddeċiedu dwar il-parteċipazzjoni tagħhom skont il-ħtiġijiet tad-difiża nazzjonali tagħhom.

Hi tgħin lill-ministeri Ewropej tad-difiża sabiex jindirizzaw in-nuqqasijiet tal-kapaċità fl-oqsma tad-difiża u t-taħriġ.

L-EDA għandha wkoll ftehimiet ma’ xi pajjiżi mhux fl-UE(in-Norveġja, is-Serbja, l-Iżvizzera u l-Ukrajna).

Kuntatt

Isem
Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA)
Sit web
https://www.eda.europa.eu/
Numru tat-telefown
+32 2 504 28 00
Numru tal-faks
+32 2 504 28 15
Indirizz postali
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Brussels, Belgium
Media soċjali