Skip to main content
Rechtspersoon van de Europese Unie

Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB)

The European Data Protection Board - Logo

In het kort

 • Rol: Zorgen dat de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de richtlijn gegevensbescherming consequent worden toegepast in de EU-landen, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.
 • Voorzitter: Andrea Jelinek 
 • Opgericht in: 2018
 • Medewerkers: 21
 • Locatie: Brussel
 • Website:Europees Comité voor gegevensbescherming

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) is een onafhankelijke instantie die:

 • ervoor zorgt dat de EU-wetgeving op dit terrein, met name de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de richtlijn gegevensbescherming, consequent worden toegepast in alle landen waarop deze van toepassing zijnsamenwerking tussen de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten bevordert.

Wat doet het EDPB?

 • geeft algemeen advies (waaronder richtsnoeren, aanbevelingen en goede werkwijzen) om de AVG toe te verduidelijken
 • neemt overeenstemmingsbevindingen aan, die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat de AVG door alle nationale regelgevende instanties op dezelfde manier geïnterpreteerd wordt, bijvoorbeeld in zaken waar twee of meer landen bij betrokken zijn.
 • adviseert de Europese Commissie over kwesties rondom gegevensbescherming en alle voorgestelde nieuwe EU-wetgeving die van bijzonder belang is voor gegevensbescherming
 • stimuleert nationale gegevensbeschermingsautoriteiten om samen te werken, informatie uit te wisselen en goede werkwijzen met elkaar te delen

Als u denkt dat uw gegevens niet goed beschermd zijn, kunt u drie dingen doen:

De nationale gegevensbeschermingsautoriteit kan een onderzoek instellen en zo nodig een boete opleggen.

Uit welke leden bestaat het EDPB?

Voor zijn dagelijkse werkzaamheden krijgt het EDPB analytische, administratieve en logistieke ondersteuning van een secretariaat dat beschikbaar wordt gesteld door de EDPS. De personeelsleden van het secretariaat van het EDPB worden aangestuurd door de voorzitter van het EDPB.
Voorwaarden voor samenwerking EDPB-EDPS

Hoe werkt het EDPB?

De raad van bestuur komt regelmatig in Brussel bijeen voor overleg en besluitvorming rondom kwesties die verband houden met gegevensbescherming.
De besluiten worden op grond van voorbereidende werkzaamheden van subgroepen van deskundigen en het secretariaat genomen door de plenaire vergadering, die bestaat uit de hoofden van nationale gegevensbeschermingsautoriteiten.

Het EDPB en u

Dankzij het werk van het EDPB worden de EU-regels ter bescherming van uw gegevens in alle EU-landen op dezelfde manier toegepast. Hierdoor hebben alle Europeanen dezelfde rechten, ongeacht waar zij wonen.
Het EDPB doet dit door:

 •  richtsnoeren op te stellen voor de nationale autoriteiten en belanghebbenden, waardoor de AVG overal op dezelfde manier geïnterpreteerd wordt
 •  overeenstemmingsbevindingen voor nationale regelgevende instanties aan te nemen, waardoor zij de desbetreffende wettelijke rechten en plichten in alle landen op dezelfde manier handhaven
 • Het EDPB is ook een bron van expertise op het gebied van gegevensbescherming, dat advies geeft aan de Europese Commissie. Hierdoor zal in alle nieuwe EU-wetgeving rekening worden gehouden met het grondrecht op  bescherming van uw persoonsgegevens.

Zie ook

Nieuws over het EDPB 

Werkprogramma van het EDPB  

Vacatures bij het EDPB

Contact

Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB)

Website
E-mail
Postadres
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, België
Sociale media