Skip to main content
Pravna oseba Evropske unije

Evropski odbor za varstvo podatkov

The European Data Protection Board - Logo

Pregled

 • Naloga: Evropski odbor za varstvo podatkov zagotavlja enotno uporabo splošne uredbe o varstvu podatkov in direktive o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj v državah EU ter na Norveškem, Lihtenštajnu in Islandiji.
 • Predsednica: Andrea Jelinek
 • Leto ustanovitve: 2018
 • Število zaposlenih: 21
 • Sedež: Bruselj
 • SpletiščeEvropski odbor za varstvo podatkov

Evropski odbor za varstvo podatkov je neodvisen organ, ki:

 • zagotavlja enotno uporabo zakonodaje EU na tem področju v vseh zadevnih državah, zlasti splošne uredbe o varstvu podatkov in direktive o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj, ter spodbuja sodelovanje med nacionalnimi organi za varstvo podatkov.

Naloge odbora

 • Zagotavlja splošne smernice (vključno z napotki, priporočili in najboljšimi praksami) za pojasnitev splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • Pripravlja ugotovitve glede skladnosti, da zagotovi dosledna uporaba splošne uredbe varstvu podatkov v vseh nacionalnih regulativnih organih, denimo v zadevah, ki se nanašajo na dve ali več držav.
 • Svetuje Evropski komisiji glede vprašanj v zvezi z varstvom podatkov in predlogi nove zakonodaje EU na področju varstva osebnih podatkov
 • spodbuja nacionalne organe za varstvo podatkov pri sodelovanju in izmenjavi informacij in najboljših praks.

Če menite, da vaši podatki niso dovolj zaščiteni, imate na voljo tri možnosti:

Nacionalni organi za varstvo podatkov lahko izvedejo preiskavo in po potrebi izrečejo kazen.

Sestava odbora

 • Predsednik in namestnika predsednika se imenujejo za 5-letni mandat z možnostjo podaljšanja.
 • Nacionalni organi za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov imenujejo vsak svojega predstavnika.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov evropskemu odbor za varstvo podatkov zagotavlja analitično, administrativno in logistično podporo pri vsakodnevnih dejavnostih. Osebje sekretariata Evropskega odbora za varstvo podatkov dela v skladu z navodili predsednika odbora.

Pogoji sodelovanja med Evropskim odborom za varstvo podatkov in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov

Dela odbora

Odbor se redno sestaja v Bruslju, kjer razpravlja in sprejema odločitve o vprašanjih s področja varstva podatkov.

Odločitve sprejema na plenarnih sejah, na katerih sodelujejo vodje nacionalnih organov, in sicer na podlagi pripravljalnega dela s sestankov strokovnih podskupin in sekretariata odbora.

Odbor in evropski državljani

Evropski odbor za varstvo podatkov zagotavlja enotno uporabo pravil EU na področju varstva podatkov v vseh državah EU – vsak državljan ima enake pravice ne glede na to, kje živi.

V ta namen:

 • izdaja smernice za nacionalne organe in deležnike, da zagotovi dosledno razlago splošne uredbe o varstvu podatkov
 • pripravlja ugotovitve glede skladnosti in jih posreduje nacionalnim regulatorjem, da zagotovi enako izvajanje povezanih pravic in dolžnosti v vseh državah
 • zagotavlja strokovna mnenja o vprašanjih varstva podatkov ter svetuje Evropski komisiji s tem zagotavlja, da vsak nov predpis EU, ki pomembno vpliva na varstvo osebnih podatkov, spoštuje temeljno pravico do varstva osebnih podatkov

Dodatne informacije

Novice Evropskega odbora za varstvo podatkov

Poročila, mnenja in priporočila Evropskega odbora za varstvo podatkov

Delovni program odbora

Prosta delovna mesta v Evropskem odboru za varstvo podatkov

Kontakt

Ime
Evropski odbor za varstvo podatkov
Spletna stran
https://edpb.europa.eu/edpb_sl
E-pošta
Poštni naslov
60, rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruselj, Belgija
Družbeni mediji