Skip to main content
Gníomhaireacht dhíláraithe

An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA)

Logo of European Environment Agency

Forbhreathnú

 • Ról: Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil eolas faoin gcomhshaol ar fáil do lucht ceaptha beartas agus don phobal i gcoitinne.
 • Stiúrthóir: Hans Bruyninckx
 • Comhpháirtithe: Ballstáit an Aontais, an Iorua, an Íoslainn, Lichtinstéin, an Tuirc agus an Eilvéis
 • Bliain a bunaithe: 1990
 • Líon a ball foirne: 200
 • Suíomh: Cóbanhávan
 • Suíomh gréasáin:An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil

Is gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh í an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA) a bhfuil sé de chúram uirthi faisnéis iontaofa neamhspleách a thabhairt faoin gcomhshaol. Tá sí ina mórfhoinse eolais dóibh siúd a bhfuil baint acu leis an mbeartas comhshaoil a fhorbairt, a chur in oiriúint, a chur chun feidhme agus a mheasúnú, agus don phobal i gcoitinne freisin.

A ndéanann an ghníomhaireacht

Siod é sainchúram na gníomhaireachta:

 • cabhrú leis an Aontas Eorpach agus lena Bhallstáit cinntí eolasacha a dhéanamh faoi fheabhsú an chomhshaoil, ceisteanna comhshaoil a chur san áireamh i mbeartais eacnamaíocha agus féachaint leis an inbhuanaitheacht a bhaint amach
 • Eionet (an líonra de chomhlachtaí náisiúnta comhshaoil a bunaíodh chun cuidiú leis an ngníomhaireacht) a fhorbairt agus a chuid oibre a chomhordú

Cé a bhaineann tairbhe as?

Is iad seo a leanas príomh-gheallsealbhóirí an EEA:

 • an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus institiúidí eile an Aontais
 • rialtais i dtíortha rannpháirteacha
 • eagraíochtaí neamhrialtasacha
 • lucht eolaíochta agus lucht léinn
 • eagraíochtaí gnó
 • seirbhísí comhairleoireachta agus meithleacha machnaimh

Tá tábhacht ag roinnt leis an pobal i gcoitinne freisin – tá sé mar aidhm ag an ngníomhaireacht cabhrú leis an bpobal tuiscint níos fearr a fháil ar cheisteanna a bhaineann le cúrsaí comhshaoil agus leis an athrú aeráide.

Féach freisin

Cláraigh chun an t-eolas is déanaí agus an nuachtlitir a fháil

Liostáil leis an bhfotha RSS

Teagmháil

Ainm
An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil
Suíomh gréasáin
https://www.eea.europa.eu
Uimhir ghutháin
+45 33 36 71 00
Uimhir facs
+45 33 36 71 99
Seoladh poist
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, An Danmhairg
Na meáin shóisialta