Skip to main content
Aġenzija deċentralizzata

l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)

Logo of European Environment Agency

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: L-EEA tipprovdi informazzjoni ambjentali lil dawk li jfasslu l-politika u lill-pubbliku.
 • Direttur: Hans Bruyninckx
 • Imsieħba: il-pajjiżi tal-UE, in-Norveġja, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, it-Turkija u l-Iżvizzera
 • Stabbilita: fl-1990
 • Numru ta' persunal: 200
 • Lokalità: Copenhagen
 • Sit web:Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

L-EEA hi aġenzija tal-UE bil-kompitu li tipprovdi informazzjoni soda u indipendenti dwar l-ambjent. Hi topera bħala sors ta' informazzjoni maġġuri kemm għal dawk involuti fl-iżvilupp, fl-adozzjoni, fl-implimentazzjoni u fl-evalwazzjoni tal-politika ambjentali, kif ukoll għall-pubbliku inġenerali.

X’tagħmel

Il-mandat tal-EEA hu li:

 • tgħin lill-UE u lill-pajjiżi membri jieħdu deċiżjonijiet informali dwar it-titjib tal-ambjent, jintegraw il-kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-politiki ekonomiċi u jimxu lejn is-sostenibilità
 • tiżviluppa u tikkoordina Eionet, in-netwerk tal-korpi nazzjonali ambjentali stabbilit biex jgħin lill-aġenzija

Min jibbenefika:

Il-partijiet ikkonċernati ewlenin tal-EEA huma:

 • il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-UE u istituzzjonijiet oħra tal-UE
 • il-gvernijiet fil-pajjiżi parteċipanti
 • l-NGOs
 • il-komunitajiet akkademiċi u xjentifiċi
 • l-organizzazzjonijiet tan-negozju
 • il-konsulenzi u t-think tanks.

Udjenza ewlenija oħra hi wkoll il-pubbliku inġenerali – l-aġenzija timmira li tgħinu jakkwista komprensjoni usa' dwar kwistjonijiet ambjentali u t-tibdil tal-klima.

Ara wkoll

Abbona għall-aġġornamenti u n-newsletter

abbonament RSS feed

Kuntatt

Isem
l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
Sit web
http://www.eea.europa.eu/mt
Numru tat-telefown
+45 33 36 71 00
Numru tal-faks
+45 33 36 71 99
Indirizz postali
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
Media soċjali