Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Децентрализирана агенция

Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Logo of European Institute for Gender Equality

Преглед

Дейност

Европейският институт за равенство между половете (EIGE) е агенция на ЕС, която се стреми да превърне в реалност равенството между половете в ЕС и извън него. За целта институтът предоставя изследвания, данни и добри практики, като:

  • изготвя проучвания и събира статистически данни за равенството между половете в ЕС,
  • наблюдава как ЕС изпълнява своите международни задължения по отношение на равенството между половете в рамките на Пекинската платформа за действие и публикува годишен доклад за напредъка в тази област,
  • работи за прекратяване на насилието срещу жени и координира европейската кампания „Бяла панделка“, чиято цел е да ангажира мъжете с тази кауза,
  • споделя знания и онлайн ресурси и подпомага институциите на ЕС, държавите членки и заинтересованите страни от различни области в усилията им за преодоляване на неравнопоставеността между половете в Европа и извън нея.

Сред инструментите на EIGE са:

Кой има полза

В качеството си на европейски център на знания по въпросите на равенството между половете EIGE:

  • помага на европейските институции и държавите от ЕС да вземат информирани и основани на факти решения, съобразени с равенството между половете,
  • централизира информацията относно равенството между половете в служба на организации на гражданското общество, академичните среди, международни организации и социални партньори,
  • вдъхновява всеки, който се интересува от равенството между половете.

Вижте също

Новини и прояви на EIGE

EuroGender — онлайн платформа за сътрудничество и консултации

Работа в EIGE

Контакт

Име
Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
Уебсайт
https://eige.europa.eu/bg/in-brief
Електронен адрес
Телефонен номер
+370 5 215 7400
Пощенски адрес
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Литвa
Социални медии