Skip to main content
Agencja zdecentralizowana

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

Logo of European Institute for Gender Equality

Informacje ogólne

Zadania

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) jest unijną agencją która działa na rzecz równouprawnienia płci w UE i poza jej granicami. W tym celu agencja promuje badania naukowe i udostępnia dane oraz sprawdzone rozwiązania poprzez:

  • opracowywanie analiz i gromadzenie danych statystycznych na temat równości kobiet i mężczyzn w UE
  • monitorowanie działań UE na arenie międzynarodowej związanych z wypełnianiem przez nią międzynarodowych zobowiązań na rzecz równouprawnienia płci w ramach pekińskiej platformy działania oraz sporządzanie rocznego sprawozdania z postępów w tym zakresie
  • działanie na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet i koordynowanie w Europie kampanii Białej Wstążki (White Ribbon Campaign) – ruchu mężczyzn przeciwko przemocy wobec kobiet
  • dzielenie się wiedzą i zasobami online oraz wspieranie instytucji unijnych, państw członkowskich UE i zainteresowanych stron w wielu różnych dziedzinach w ich wysiłkach zmierzających do rozwiązania problemu nierówności płci w Europie i poza nią.

W wyniku prac EIGE stworzono m.in.:

  • centrum zasobów i dokumentacji – stanowi internetową bibliotekę obejmującą ponad 500 tys. dokumentów, w tym publikacje niedostępne w innych bibliotekach publicznych.

Komu przynosi korzyści działalność instytutu?

Jako europejskie centrum wiedzy na temat kwestii związanych z równością mężczyzn i kobiet EIGE:

  • wspiera instytucje UE i państwa członkowskie UE w podejmowaniu świadomych i opartych na dowodach decyzji, które uwzględniają perspektywy płci
  • gromadzi informacje na temat równouprawnienia płci dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, instytucji akademickich, organizacji międzynarodowych i partnerów społecznych
  • jest źródłem pomysłów dla wszystkich zainteresowanych problematyką równouprawnienia płci.

Zobacz również

EIGE – aktualności i wydarzenia

EuroGender – centrum współpracy i konsultacji online

Możliwości zatrudnienia w EIGE

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Strona internetowa
https://eige.europa.eu/pl/in-brief
E-mail
Tel.
+370 5 215 7400
Adres pocztowy
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Litwa
Media społecznościowe