Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Децентрализирана агенция

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)

Logo of European Insurance and Occupational Pensions Authority

Преглед

 • Роля: ЕIОPA е европейският надзорен орган за професионално пенсионно осигуряване и застраховане
 • Председател: Габриел Бернардино
 • Изпълнителен директор: Фаусто Паренте
 • Членове: Представители на националните органи за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
 • Създаден: 2011 г.
 • Брой служители: 140 души
 • Местоположение: Франкфурт на Майн (Германия)
 • Уебсайт:Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

EIOPA е част от Европейската система за финансов надзор.  Това е независим орган, който предоставя съвети на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. 

С какво се занимава

EIOPA:

 • оказва помощ за поддържането на стабилността на финансовата система
 • гарантира прозрачността на пазарите и финансовите продукти
 • подпомага защитата на притежателите на застрахователни полици, членовете на пенсионни схеми и бенефициерите. 

Европейската система за финансов надзор включва:

 • европейски надзорни органи
 • национални надзорни органи

Системата свързва финансовия надзор на системно и фирмено равнище. По този начин ежедневният надзор се предоставя на националните органи.

Кой има полза от това

 • Потребителите:
  • повишена прозрачност, опростеност, достъпност и справедливост на вътрешния пазар за пенсии и застраховки
  • представителите на потребителите могат да изразят своите становища в работните групи на EIOPA.
 • Промишлеността:
  • висококачествен, ефективен и последователен надзор на застрахователите и професионалното пенсионно осигуряване в ЕС
  • EIOPA помага за откриване, оценяване, смекчаване и управление на рисковете и заплахите за финансовата стабилност на секторите на застраховането и професионалното пенсионно осигуряване
  • Представителите на промишлеността могат да изразят становищата си в работните групи на EIOPA и в групите на заинтересованите страни.

Вижте също

Бюлетин

Съобщения за медиите

Възможности за работа

Контакт

Име
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)
Уебсайт
https://eiopa.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+49 (0) 69 95 11 19 20
Факс
+49 (0) 69 95 11 19 19
Пощенски адрес
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Гepмaния
Социални медии