Skip to main content
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)

Logo of European Insurance and Occupational Pensions Authority

Ülevaade

 • Ülesanne: EIOPA on kindlustus- ja tööandjapensionide valdkonna Euroopa järelevalveasutus
 • Eesistuja: Gabriel Bernardino
 • Tegevdirektor: Fausto Parente
 • Liikmed: Kindlustus- ja tööandjapensionide eest vastutavate riiklike ametiasutuste esindajad
 • Asutatud: 2011
 • Töötajate arv: 140
 • Asukoht: Frankfurt Maini ääres (Saksamaa)
 • Veebisait:Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

EIOPA moodustab osa Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemist.  See on sõltumatu komisjoni amet, mis annab nõu Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule. 

Tegevusvaldkonnad

EIOPA:

 • aitab hoida finantssüsteemi stabiilsena;
 • tagab turgude ja finantstoodete läbipaistvuse;
 • aitab kaitsta kindlustusvõtjate, pensioniskeemide liikmete ja abisaajate huve. 

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem koosneb:

 • Euroopa järelevalveasutustest;
 • riiklikest järelevalveasutustest.

See ühendab finantsjärelevalve süsteemsel ja kindlal tasandil. Seega jääb igapäevane järelevalve riiklike ametiasutuste kohustuseks.

Kasusaajad

 • Tarbijad:
  • suurem läbipaistvus, lihtsus, juurdepääsetavus ja õiglus kindlustuse ja pensionide siseturul;
  • tarbijate esindajad saavad oma arvamusi väljendada EIOPA töörühmades.
 • Tööstus:
  • kvaliteetne, tõhus ja järjepidev järelevalve ELi kindlustusandjate ja tööandjapensionide valdkonnas;
  • EIOPA aitab tuvastada, hinnata ning leevendada ja juhtida riske ja ohte finantsstabiilsusele kindlustus- ja tööandjapensionide sektoris;
  • tööstuse esindajad saavad oma arvamusi väljendada EIOPA töörühmades ja huvirühmades.

Vaata ka …

Uudiskiri

Pressiteated

Töövõimalused

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
Veebisait
https://eiopa.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+49 (0) 69 95 11 19 20
Faksinumber
+49 (0) 69 95 11 19 19
Postiaadress
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Saksamaa
Sotsiaalmeedia