Skip to main content
Gníomhaireacht dhíláraithe

An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (EIOPA)

Logo of European Insurance and Occupational Pensions Authority

Forbhreathnú

 • Ról: Is é EIOPA an t-údarás maoirseachta Eorpach a phléann le pinsin cheirde agus árachas
 • Cathaoirleach: Petra Hielkema
 • Stiúrthóir Feidhmiúcháin: Fausto Parente
 • Comhaltaí: Ionadaithe ó údaráis náisiúnta árachais agus pinsean ceirde
 • Bliain a bhunaithe: 2011
 • Líon a bhall foirne: 200
 • Suíomh: Frankfurt am Main (an Ghearmáin)
 • Suíomh gréasáin:An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde

Is cuid den Chóras Eorpach Maoirseoirí Airgeadais é EIOPA.  Is comhlacht neamhspleách é a chuireann comhairle ar fail don Choimisiún Eorpach, do Pharlaimint na hEorpa agus do Chomhairle an Aontais Eorpaigh. 

A ndéanann sé

Tá sé de chúram ar EIOPA:

 • cabhair a thabhairt an córas airgeadais a choinneáil cobhsaí
 • deimhin a dhéanamh de go mbíonn margaí agus táirgí airgeadais trédhearcach
 • cabhair a thabhairt sealbhóirí polasaithe árachais agus baill agus tairbhithe de scéimeanna pinsean a chosaint. 

Is iad seo a leanas atá sa Chóras Eorpach Maoirseoirí Airgeadais:

 • údaráis mhaoirseachta Eorpacha
 • údaráis mhaoirseachta náisiúnta

Tá sé ina nasc idir an mhaoirseacht a dhéantar ar leibhéal sistéamach agus an mhaoirseacht a dhéantar ar leibhéal gnólachtaí. Fágann sin gur faoi na húdaráis náisiúnta atá sé maoirseacht a dhéanamh ó lá go lá.

Iad sin a bhaineann leas as

 • Tomhaltóirí:
  • feabhsaítear trédhearcacht, simplíocht, inrochtaineacht agus féaráilteacht sa mhargadh aonair inmheánach do phinsin agus d’árachas
  • bíonn deis ag ionadaithe tomhaltóirí a dtuairimí a thabhairt i meithleacha oibre EIOPA.
 • Lucht tionscail:
  • le maoirseacht ardchaighdeáin, éifeachtach, chomhleanúnach ar árachóirí agus ar phinsin cheirde an Aontais Eorpaigh
  • Cabhraíonn EIOPA chun rioscaí agus bagairtí don chobhsaíocht airgeadais a shainaithint, a mheasúnú, a mhaolú agus a bhainistiú in earnáil an árachais agus in earnáil na bpinsean ceirde
  • Bíonn deis ag ionadaithe tionscail a dtuairimí a thabhairt i meithleacha oibre EIOPA agus i ngrúpaí geallsealbhóirí.

Féach freisin

Nuachtlitir

Preaseisiúintí

Deiseanna fostaíochta

Teagmháil

Ainm
An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (EIOPA)
Suíomh gréasáin
https://eiopa.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+49 (0) 69 95 11 19 20
Uimhir facs
+49 (0) 69 95 11 19 19
Seoladh poist
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, An Ghearmáin
Na meáin shóisialta