Skip to main content
Decentralizuota agentūra

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

Logo of European Insurance and Occupational Pensions Authority

Apžvalga

 • Vaidmuo: EIOPA yra Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucija
 • Pirmininkas: Petra Hielkema
 • Vykdomasis direktorius: Fausto Parente
 • Nariai: nacionalinių draudimo ir profesinių pensijų institucijų atstovai
 • Įsteigta: 2011 m.
 • Darbuotojų skaičius: 200
 • Vieta: Frankfurtas prie Maino (Vokietija)
 • Interneto svetainė:Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija

EIOPA priklauso Europos finansų priežiūros institucijų sistemai.  Tai nepriklausoma įstaiga, teikianti konsultacijas Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai. 

Veikla

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos atsakomybės sritys:

 • padėti užtikrinti finansų sistemos stabilumą;
 • užtikrinti rinkų ir finansinių produktų skaidrumą;
 • padėti apsaugoti apdraustuosius, pensijų sistemų narius ir naudos gavėjus. 

Europos finansų priežiūros institucijų sistemą sudaro:

 • Europos priežiūros institucijos,
 • nacionalinės priežiūros institucijos.

Ji sieja sistemos ir įmonių lygmens finansų priežiūrą. Kasdienę priežiūrą atlieka nacionalinės institucijos.

Nauda

 • Nauda vartotojams:
  • skaidresnė, paprastesnė, prieinamesnė ir teisingesnė pensijų ir draudimo vidaus rinka;
  • vartotojų atstovai gali reikšti savo nuomonę EIOPA darbo grupėse.
 • Nauda įmonėms:
  • kokybiška, veiksminga ir nuosekli ES draudimo įstaigų ir profesinių pensijų priežiūra;
  • EIOPA padeda nustatyti, įvertinti, sumažinti ir valdyti riziką ir grėsmę draudimo ir profesinių pensijų sektorių finansiniam stabilumui;
  • pramonės atstovai gali reikšti savo nuomonę EIOPA darbo grupėse ir suinteresuotųjų subjektų grupėse.

Papildoma informacija

Informacinis biuletenis

Pranešimai spaudai

Galimybės įsidarbinti

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)
Interneto svetainė
https://eiopa.europa.eu/
E. paštas
Telefono numeris
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fakso numeris
+49 (0) 69 95 11 19 19
Pašto adresas
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Vokietija
Socialiniai tinklai