Skip to main content
Aġenzija deċentralizzata

Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)

Logo of European Insurance and Occupational Pensions Authority

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: L-EIOPA hi l-awtorità superviżorja Ewropea għall-pensjonijiet okkupazzjonali u l-assigurazzjoni
 • President: Gabriel Bernardino
 • Direttur Eżekuttiv: Fausto Parente
 • Membri: Rappreżentanti ta’ awtoritajiet nazzjonali tal-assigurazzjoni u l-pensjonijiet tax-xogħol
 • Stabbilita: fl-2011
 • Numru ta’ persunal: 140
 • Lokalità: Frankfurt am Main, (il-Ġermanja)
 • Sit web:Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol

L-EIOPA hi parti mis-Sistema Ewropea tas-Superviżjoni Finanzjarja.  Hi korp indipendenti li jipprovdi pariri lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. 

Dak li tagħmel

L-EIOPA hi responsabbli li:

 • tgħin iżomm is-sistema finanzjarja stabbli
 • tiżgura li s-swieq u l-prodotti finanzjarji jkunu trasparenti
 • tgħin biex jiġu protetti d-detenturi ta' polza ta' assigurazzjoni, il-membri u l-benefiċjarji tal-iskemi tal-pensjonijiet. 

Is-Sistema Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja tinkludi:

 • l-awtoritajiet superviżorji Ewropej
 • l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali

Hi torbot is-superviżjoni finanzjarja fil-livell sistemiku u tad-ditti. Din tħalli s-superviżjoni ta' kuljum f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali.

Min jibbenefika

 • Il-konsumaturi:
  • żieda fit-trasparenza, fis-simpliċità, fl-aċċessibbiltà u fil-ġustizzja fis-suq intern għall-pensjonijiet u l-assigurazzjoni
  • ir-rappreżentanti tal-konsumatur jistgħu jsemmaw l-opinjonijiet tagħhom fil-gruppi ta' ħidma tal-EIOPA.
 • L-industrija:
  • superviżjoni ta’ kwalità għolja, effiċjenti u konsistenti tal-assiguraturi u l-pensjonijiet tax-xogħol tal-UE
  • L-EIOPA tgħin biex jiġu identifikati, ivvalutati, mitigati u mmaniġjati r-riskji u t-theddid għall-istabbiltà finanzjarja tas-setturi tal-assigurazzjoni u tal-pensjonijiet tax-xogħol
  • Ir-rappreżentanti tal-industrija jistgħu jsemmaw l-opinjonijiet tagħhom fil-gruppi ta' ħidma  u fil-gruppi tal-partijiet ikkonċernati tal-EIOPA.

Ara wkoll

Newsletter

Stqarrijiet għall-istampa

Opportunitajiet ta’ karrieri

Kuntatt

Isem
Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
Sit web
https://eiopa.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+49 (0) 69 95 11 19 20
Numru tal-faks
+49 (0) 69 95 11 19 19
Indirizz postali
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
Media soċjali