Skip to main content
Agencja zdecentralizowana

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

Logo of European Insurance and Occupational Pensions Authority

Informacje ogólne

 • Rola: EIOPA to Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
 • Przewodniczący: Gabriel Bernardino
 • Dyrektor wykonawczy: Fausto Parente
 • Członkowie: Przedstawiciele krajowych organów nadzoru ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych
 • Rok założenia: 2011
 • Liczba pracowników: 140
 • Siedziba: Frankfurt nad Menem, Niemcy
 • Strona internetowa:Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

EIOPA jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego.  Jest niezależnym organem doradzającym Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej. 

Zakres działalności

EIOPA:

 • pomaga zachować stabilność systemu finansowego
 • zapewnia przejrzystość rynków i produktów finansowych
 • chroni ubezpieczonych, członków i beneficjentów programów emerytalnych. 

Europejski System Nadzoru Finansowego obejmuje:

 • europejskie urzędy nadzoru
 • krajowe organy nadzoru.

Łączy on nadzór finansowy na poziomie systemowym i na poziomie przedsiębiorstw. Bieżący nadzór nadal jest prowadzony na szczeblu krajowym.

Korzyści

 • Konsumenci:
  • odnoszą korzyści wynikające z większej przejrzystości, prostoty, dostępności i uczciwości na całym wewnętrznym rynku emerytur i ubezpieczeń
  • przedstawiciele konsumentów mogą przedstawiać swoje opinie w grupach roboczych EIOPA.
 • Poszczególne sektory:
  • wysokiej jakości, skuteczny i spójny nadzór nad systemami ubezpieczeń i pracowniczymi programami emerytalnymi w UE
  • EIOPA pomaga określać, oceniać i łagodzić zagrożenia dla stabilności finansowej sektorów ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych i zarządzać takimi zagrożeniami
  • przedstawiciele sektorów mogą przedstawiać swoje opinie na forum grup roboczych EIOPA oraz grup zrzeszających zainteresowane strony.

Zobacz również

Biuletyn „Zdrowie-UE”

Komunikaty prasowe

Możliwości zatrudnienia

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Strona internetowa
https://eiopa.europa.eu/
E-mail
Tel.
+49 (0) 69 95 11 19 20
Faks
+49 (0) 69 95 11 19 19
Adres pocztowy
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Niemcy
Media społecznościowe