Skip to main content
Decentralizirana agencija

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

Logo of European Insurance and Occupational Pensions Authority

Pregled

 • Vloga: EIOPA je evropski nadzorni organ za poklicne pokojnine in zavarovanja
 • Predsedujoči: Gabriel Bernardino
 • Izvršni direktor: Fausto Parente
 • Člani: Zastopniki nacionalnih organov za zavarovanje in poklicne pokojnine
 • Leto ustanovitve: 2011
 • Število zaposlenih: 140
 • Sedež: Frankfurt na Majni (Nemčija)
 • Spletišče:Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

EIOPA je del evropskega sistema finančnega nadzora.  Ta neodvisni organ svetuje Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu EU. 

Naloge

EIOPA je odgovoren za:

 • pomoč pri ohranjanju stabilnega finančnega sistema
 • zagotavljanje preglednosti trgov in finančnih produktov
 • pomoč pri varovanju imetnikov zavarovalnih polic, članov in upravičencev zavarovalnih sistemov 

Evropski sistem finančnega nadzora vključuje:

 • evropske nadzorne organe
 • nacionalne nadzorne organe

Sistem zagotavlja finančni nadzor na sistemski ravni in ravni podjetij. Vsakodnevni nadzor izvajajo nacionalni organi.

Koristi

 • Potrošniki:
  • povečuje preglednost, enostavnost, dostopnost in poštenost v zvezi s pokojninami in zavarovanjem na notranjem trgu
  • predstavniki potrošnikov lahko povedo svoja mnenja v delovnih skupinah EIOPA
 • Industrija:
  • visokokakovosten, učinkovit in dosleden nadzor zavarovalnic in poklicnih pokojnin
  • EIOPA pomaga opredeliti, oceniti, zmanjšati in upravljati tveganja in grožnje finančni stabilnosti na področju zavarovanja in poklicnih pokojnin
  • predstavniki industrije lahko povedo svoje mnenje v delovnih skupinah EIOPA in skupinah deležnikov

Glej tudi

Bilten

Sporočila za medije

Možnosti za zaposlitev

Kontakt

Ime
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
Spletna stran
https://eiopa.europa.eu/
E-pošta
Telefonska številka
+49 (0) 69 95 11 19 20
Številko telefaksa
+49 (0) 69 95 11 19 19
Poštni naslov
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Nemčija
Družbeni mediji