Skip to main content
European Labour Authority

Apžvalga

 • Vaidmuo: Europos darbo institucija (EDI) padeda gerinti ES šalių bendradarbiavimą, koordinuoja bendrus patikrinimus, atlieka tarpvalstybinio darbo jėgos judumo problemų analizę ir rizikos vertinimą ir tarpininkauja sprendžiant ES šalių ginčus
 • Vykdomasis direktorius: Cosmin Boiangiu
 • Įsteigta 2019 m.
 • Darbuotojų skaičius: 2024 m. bus 144
 • Interneto svetainė:ELA

Paskirtis

EDI skatina aktyvų ir efektyvų darbą, padedant rasti šiame reglamente nurodytose srityse kylančių problemų sprendimus. EDI:

 • padeda užtikrinti, kad ES darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės būtų taikomos sąžiningai, paprastai ir veiksmingai,
 • kad gyventojams ir įmonėms būtų lengviau pasinaudoti bendrosios rinkos teikiama nauda,
 • padeda nacionalinėms valdžios institucijoms bendradarbiauti, veiksmingai įgyvendinant taisykles.

EDI įsteigta 2019 m. liepos 31 d. Tikimasi, kad iki 2024 m. ji pradės dirbti visu pajėgumu.

Veikla naudinga

 • Asmenims
 • Įmonėms
 • Europos, regioninėms ir nacionalinėms organizacijoms

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos darbo institucija
Interneto svetainė
https://ela.europa.eu/
Socialiniai tinklai