Skip to main content
Agencja zdecentralizowana

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

Logo of European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Informacje ogólne

 • Rola: Dostarczanie rzeczowych, obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji dotyczących narkotyków i narkomanii
 • Dyrektor: Alexis Goosdeel (Belgia) (od 1.1.2016 r.)
 • Rok założenia: 1993
 • Liczba pracowników: 100
 • Siedziba: Lizbona (Portugalia)
 • Strona internetowa:Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii dostarcza UE oraz jej państwom członkowskim rzeczowych, obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji na poziomie europejskim, dotyczących narkotyków i narkomanii oraz jej skutków. Jego celem jest dostarczenie osobom kształtującym politykę rzetelnych informacji oraz realizowanie inicjatyw na rzecz walki z problemem narkotyków.

Zakres działalności

EMCDDA zajmuje się:

 • monitorowaniem problemu narkotykowego w Europie (z uwzględnieniem nowych tendencji)
 • monitorowaniem rozwiązań stosowanych w odniesieniu do problemów związanych z narkotykami
 • dostarczaniem informacji na temat najlepszych praktyk w krajach UE i wspieraniem wymiany danych
 • oceną ryzyka wiążącego się z nowymi substancjami psychoaktywnymi
 • prowadzeniem systemu wczesnego ostrzegania o nowych substancjach psychoaktywnych
 • opracowywaniem narzędzi i instrumentów mających ułatwić państwom członkowskim monitorowanie i ocenę ich polityk krajowych, a Komisji Europejskiej monitorowanie i ocenę polityki Unii Europejskiej.

Korzyści

 • osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków polityki, w tym organom krajowym i przedstawicielem instytucji UE
 • naukowcom i badaczom
 • organizacjom międzynarodowym
 • specjalistom w danej dziedzinie
 • ogółowi społeczeństwa.

Aby zapewnić skuteczność swojego działania, EMCDDA odchodzi od modelu skoncentrowanego tylko na przekazywaniu informacji na rzecz modelu ukierunkowanego na świadczenie usług dostosowanych do potrzeb organów, którym doradza.

Zobacz również

Informacje o EMCDDA

Aktualności

Wydarzenia

Publikacje

Działalność

Dziedziny od A do Z

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Strona internetowa
http://www.emcdda.europa.eu/
E-mail
Tel.
+351 21 121 02 00
Faks
+351 21 121 03 80
Adres pocztowy
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugalia
Media społecznościowe