Skip to main content
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

Logo of European Maritime Safety Agency

Ülevaade

 • Ülesanded: pakub tehnilisi ekspertteadmisi ja operatiivabi, et parandada meresõiduohutust, -turvalisust ning merereostuseks valmisolekut ja reostustõrjet
 • Direktor: Maja Markovčić Kostelac
 • Asutatud: 2002
 • Töötajaid: 250
 • Asukoht: Lissabon (Portugal)
 • Veebisait:EMSA

Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) pakub tehnilisi ekspertteadmisi ja operatiivabi, et parandada meresõiduohutust, merereostuseks valmisolekut ja reostustõrjet ning meresõidu turvalisust.

Suurem osa ameti ülesannetest on ennetavat laadi. Näiteks jälgida, kuidas teatavaid õigusakte kohaldatakse ja hinnata nende üldist tulemuslikkust. Kuid mõned ülesanded on seotud ka reageerimisega. Näiteks pakkuda ELi liikmesriikidele merel aset leidva suurema naftalekke korral naftatõrje aluseid ning tuvastada merereostust satelliitseire vahendusel. 

Tegevusvaldkonnad

EMSA annab valitsustele ja ametiasutustele üksikasjalikke ja usaldusväärseid teadmisi selle kohta, mis toimub merel (reaalajas), et aidata neil tõhusalt rakendada merenduspoliitikat. Samuti pakub EMSA merendusteenuseid, mis vastavad erinevate meretranspordi kasutajate muutuvatele vajadustele kõikjal Euroopas:

ESMA mängib olulist rolli parimate tavade edendamisel. Kogemus nii ohutuse kui ka turvalisusega seotud probleemidega tegelemisel nii õiguslikul kui ka operatiivsel tasandil on andnud EMSA-le laialdased teadmised paljudest esile kerkida võivatest küsimustest ning nende praktilisest lahendamisest.

EMSA korraldab erinevaid tehnilisi kontrolle:

 • nende klassifikatsiooniühingute kontroll, mille ELi liikmesriigid on kandnud tunnustatud organisatsioonide nimekirja;
 • merealase hariduse ja sertifitseerimissüsteemide inspektsioon ELi mittekuuluvates riikides;
 • ELi sadamatesse saabuvate laevade nõuetekohase läbivaatuse kontrollimine;
 • aluste liikumise riiklike seiresüsteemide kontrollimine.

EMSA

 • tagab ka mereõnnetuste järjepideva uurimise kõikjal ELis;
 • jagab parimaid tavasid meresõiduohutuse valdkonnas.

Kasusaajad

EMSA peamised sihtrühmad on:

 • ELi institutsioonid;
 • ELi liikmesriikide merendusametid;
 • EFTA rannikuriikide merendusametid.

Rahvusvahelisel tasandil toetab EMSA:

 • Rahvusvahelist Mereorganisatsiooni;
 • Vahemere, Musta mere ja Kaspia mere äärseid riike Euroopa naabruspoliitika raames.

Vaata ka …

Väljaanded

Kuukiri

Töövõimalused

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
Veebisait
http://www.emsa.europa.eu/et/
E-post
Telefoninumber
+351 21 1209 200
Faksinumber
+351 21 1209 210
Postiaadress
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
Sotsiaalmeedia