Skip to main content
Gníomhaireacht dhíláraithe

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA)

European Union Agency for Cybersecurity

Forbhreathnú

 • Ról: Tá ENISA tiomanta d’ardleibhéal coiteann cibearshlándála a bhaint amach ar fud na hEorpa.
 • Stiúrthóir: Juhan Lepassaar 
 • Bliain a bhunaithe: 2004
 • An líon foirne: 106
 • Láthair: Ceanncheathrú san Aithin agus oifigí in Heraklion agus sa Bhruiséil
 • Suíomh gréasáinENISA

Cuireann ENISA le cibearbheartas an Aontais Eorpaigh. Spreagann sé muinín daoine as táirgí agus seirbhísí digiteacha chomh maith le próisis dhigiteacha trí scéimeanna deimhnithe cibearshlándála a dhréachtú. Oibríonn sé i gcomhar le tíortha agus comhlachtaí de chuid an Aontais agus cuidíonn sé le hullmhú do na cibeardhúshláin a bheidh ann amach anseo.

An méid a dhéanann sé

Oibríonn an Ghníomhaireacht le heagraíochtaí agus le gnólachtaí chun an mhuinín as an ngeilleagar digiteach a neartú, athléimneacht bhonneagar an Aontais a threisiú, agus sa deireadh thiar, saoránaigh an Aontais a choinneáil sábháilte ar bhonn digiteach. Déanann sé an méid sin trí eolas a roinnt, baill foirne agus struchtúir a fhorbairt, agus feasacht a ardú. Le Gníomh an Aontais um Chibearshlándáil, treisíodh obair na gníomhaireachta.

Cé a bhaineann tairbhe as?

Oibríonn ENISA ar mhaithe le heagraíochtaí poiblí go príomha:

 • údaráis thíortha na mBallstát, chomh maith le hinstitiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí díláraithe na mBallstát
 • Institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile an Aontais.

Cuidíonn an Ghníomhaireacht freisin le:

 • an tionscal TF (cuideachtaí teileachumarsáide, soláthraithe seirbhísí idirlín agus cuideachtaí TF)
 • an pobal gnó – go háirithe gnólachtaí beaga agus meánmhéide
 • saineolaithe cibearshlándála (e.g. foirne freagartha ar theagmhais chibearshlándála)
 • an lucht léinn 
 • an pobal.

Tuilleadh eolais

Foilseacháin

Nuacht agus preaseisiúintí

Poist

Teagmháil

Ainm
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA)
Suíomh gréasáin
http://www.enisa.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+30 28 14 40 9711
Seoladh poist
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, An Ghréig
Na meáin shóisialta