Skip to main content
Decentralizovaná agentúra

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)

Logo of European Union Agency for Cybersecurity

Prehľad

 • Úloha: Agentúra ENISA je centrom pre kybernetickú bezpečnosť v Európe
 • Riaditeľ: Udo Helmbrecht
 • Rok založenia: 2004
 • Počet zamestnancov: : 65
 • Sídlo: Sídlo v Heraklione (Grécko), kancelária v Aténach (Grécko)
 • Webové sídlo: ENISA

ENISA – Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť sietí a informácií je centrom pre kybernetickú bezpečnosť v Európe. ENISA pomáha EÚ a jej členským štátom, aby boli lepšie vybavené a pripravené na predchádzanie, odhaľovanie a riešenie problémov informačnej bezpečnosti.

Úlohy

ENISA poskytuje praktické odporúčania a riešenia pre verejný a súkromný sektor v krajinách EÚ a pre inštitúcie EÚ. Ide o:

Agentúra ENISA takisto uverejňuje správy a štúdie o otázkach kybernetickej bezpečnosti. Vypracovala štúdie o:

Agentúra ENISA pomáha formulovať politiky a právne predpisy EÚ v oblasti bezpečnosti sietí a informácií. Takýmto spôsobom prispieva k hospodárskemu rastu na vnútornom trhu v Európe.

Viac informácií o práci agentúry ENISA nájdete v jej ročnom pracovnom programe.

Kto má z činnosti osoh

Hlavnou cieľovou skupinou agentúry ENISA sú organizácie verejného sektora, konkrétne:

 • verejná správa krajín EÚ,
 • inštitúcie EÚ.

Agentúra takisto poskytuje služby:

 • odvetviu IKT (telekomunikácie, poskytovatelia internetových služieb a IT spoločnosti),
 • podnikateľskej komunite, najmä malým a stredným podnikom,
 • špecialistom na bezpečnosť sietí a informácií, ako sú napríklad tímy reakcie na núdzové počítačové situácie,
 • akademickej obci,
 • verejnosti.

Klikni tiež na...

Publikácie

Výročné správy o činnosti

Aktuality a tlačové správy

Bulletin ENISA

Pracovné príležitosti

Kontakt

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)

Webové sídlo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+30 28 14 40 9710
Poštová adresa
Science and Technology Park of Crete (ITE), Vassilika Vouton, 700 13 Ηeraklion, Grécko
Sociálne médiá