Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)

European Union Agency for Cybersecurity

Prehľad

 • Úloha: ENISA sa zameriava na dosiahnutie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v celej Európe
 • Riaditeľ: Juhan Lepassaar 
 • Rok vzniku: 2004
 • Počet zamestnancov: 106
 • Sídlo: ústredie v Aténach s kanceláriami v Heraklione a Bruseli
 • Webové sídloENISA

ENISA prispieva ku kybernetickej politike EÚ. Posilňuje dôveru v digitálne produkty, služby a procesy navrhovaním systémov certifikácie kybernetickej bezpečnosti. Spolupracuje s krajinami a orgánmi EÚ a pomáha pripraviť sa na budúce kybernetické výzvy.

Aktivity

Agentúra spolupracuje s organizáciami a podnikmi s cieľom posilniť dôveru v digitálne hospodárstvo, zvýšiť odolnosť infraštruktúry EÚ a v konečnom dôsledku zaistiť digitálnu bezpečnosť občanov EÚ. Dosahuje to šírením poznatkov, rozvojom zamestnancov a štruktúr a zvyšovaním informovanosti. Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ posilnil činnosť agentúry.

Kto tým získava

ENISA pracuje najmä v prospech verejných organizácií:

 • orgány, inštitúcie a decentralizované orgány a agentúry krajín EÚ,
 • inštitúcie, agentúry a orgány EÚ.

Agentúra takisto pomáha:

 • odvetviu IT (telekomunikácie, poskytovatelia internetových služieb a IT spoločnosti),
 • podnikateľskej komunite – najmä malým a stredným podnikom,
 • odborníkom na kybernetickú bezpečnosť (napr. tímy reakcie na kybernetické incidenty),
 • akademickej obci, 
 • verejnosti.

Ďalšie informácie

Publikácie

Aktuality a tlačové správy

Pracovné miesta

Kontakt

Meno/Názov
Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)
Webové sídlo
http://www.enisa.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+30 28 14 40 9711
Poštová adresa
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Grécko
Sociálne médiá