Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Междуинституционална служба на ЕС

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

European Personnel Selection Office - Logo

Преглед

 • Роля: организира висококачествени процедури за подбор на персонал за институциите, органите и агенциите на ЕС
 • Директор: Мина Вуорио
 • Основана през: 2002 г.
 • Брой служители: 127
 • Местоположение: Брюксел (с офис в Люксембург)
 • Уебсайт:Европейска служба за подбор на персонал

С какво се занимава

EPSO организира конкурси на общо основание и процедури за набиране на кандидати за работа в институциите, органите и агенциите на ЕС, като например:

 • Европейския парламент
 • Съвета на Европейския съюз
 • Европейската комисия
 • Съда на Европейския съюз
 • Европейската сметна палата
 • Европейската служба за външна дейност
 • Европейския икономически и социален комитет
 • Европейския комитет на регионите
 • Европейския надзорен орган по защита на данните
 • Европейския омбудсман.

EPSO обработва около 45 000 кандидатури годишно за близо 800 постоянни длъжности. Освен това службата управлява база данни с над 70 000 регистрирани кандидати за близо 600 длъжности за договорно наети служители годишно.

EPSO често споделя добри практики с международни организации като ООН, НАТО и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Кой има полза от това?

Основните бенефициери на работата на EPSO са службите на ЕС за набиране на персонал, както и потенциалните кандидати за работа в институциите, органите и агенциите на ЕС. Те се възползват от справедливите, прозрачни и ефикасни процедури за подбор на EPSO, които дават възможност на институциите, органите и агенциите на ЕС да наемат подходящите лица за подходящите длъжности и в подходящия момент.

По-ефикасно и рентабилно е да има една -единствена служба за подбор на персонал, отколкото всяка институция, орган и агенция на ЕС да организира свои собствени процедури за подбор или конкурси.

Допълнителна информация

Работни места в институциите и агенциите на ЕС

Стажове в институции и агенции на ЕС

Контакт

Име
Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)
Уебсайт
https://epso.europa.eu/bg
Телефонен номер
+ 32 (0) 2 299 11 11
Пощенски адрес
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
Социални медии