Skip to main content
ELi institutsioonidevaheline talitus

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

European Personnel Selection Office - Logo

Ülevaade

 • Funktsioon: EPSO korraldab ELi institutsioonide, organite ja ametite töötajate värbamiseks kvaliteetseid valikumenetlusi.
 • Direktor: Minna Vuorio
 • Asutamisaasta: 2002
 • Töötajate arv: 127
 • Asukoht: Brüssel (kontor Luxembourgis)
 • Veebisait:Euroopa Personalivaliku Amet

Tegevus

EPSO korraldab avatud konkursse ja valikumenetlusi, et värvata kandidaate järgmistele ELi institutsioonidele, organitele ja ametitele:

 • Euroopa Parlament
 • Euroopa Liidu Nõukogu
 • Euroopa Komisjon
 • Euroopa Kohus
 • Euroopa Kontrollikoda
 • Euroopa välisteenistus
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
 • Euroopa Regioonide Komitee
 • Euroopa Andmekaitseinspektor
 • Euroopa Ombudsman

EPSO menetleb aastas umbes 45 000 taotlust ligikaudu 800 alalisele ametikohale. Lisaks haldab ta andmebaasi, mis sisaldab rohkem kui 70 000 registreeritud kandidaati ligikaudu 600 lepingulisele ametikohale aastas.

EPSO jagab sageli parimaid tavasid tähtsamate rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu ÜRO, NATO ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon.

Kes on peamised kasusaajad?

EPSO tööst saavad kasu ELi värbamistalitused ning ELi institutsioonide, organite ja ametite ametikohtadele kandideerijad. EPSO õiglane, läbipaistev ja tõhus valikumenetlus võimaldab ELi institutsioonidel, organitel ja ametitel võtta õigel ajal õigele töökohale õige inimese.

Ühtne värbamisüksus on tõhusam ja odavam sellest, kui iga ELi institutsioon, organ ja amet korraldaks omaenda valikumenetlusi ja konkursse.

Lisateave

Töökohad ELi institutsioonides ja ametites

Praktika ELi institutsioonides ja ametites

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)
Veebisait
https://epso.europa.eu/et
Telefoninumber
+ 32 (0) 2 299 11 11
Postiaadress
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Brüssel, Belgia
Sotsiaalmeedia