Skip to main content
EU:n toimielinten keskinäinen palvelu

EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

European Personnel Selection Office - Logo

Perustiedot

 • Tehtävä: Järjestää henkilöstövalintamenettelyjä EU:n toimielimille, virastoille ja muille elimille
 • Johtaja: Minna Vuorio
 • Perustettu: 2002
 • Henkilökunnan määrä: 127
 • Toimipaikka: Bryssel (toimisto Luxemburgissa)
 • Verkkosivusto:Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto

Tehtävät

EPSO järjestää avoimia kilpailuja ja valintamenettelyjä, joiden avulla rekrytoidaan henkilöstöä EU:n toimielimiin, virastoihin ja muihin elimiin, joita ovat esimerkiksi

 • Euroopan parlamentti
 • Euroopan unionin neuvosto
 • Euroopan komissio
 • Unionin tuomioistuin
 • Euroopan tilintarkastustuomioistuin
 • Euroopan ulkosuhdehallinto
 • Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
 • Euroopan alueiden komitea
 • Euroopan tietosuojavaltuutettu
 • Euroopan oikeusasiamies

EPSO käsittelee vuosittain noin 45 000 hakemusta, joiden perusteella täytetään noin 800 vakinaista virkaa. Lisäksi se hallinnoi tietokantaa, jossa on yli 70 000 rekisteröitynyttä hakijaa ja jonka kautta täytetään noin 600 sopimussuhteista toimea vuodessa.

EPSO vaihtaa tietoa alan parhaista käytännöistä YK:n, NATOn ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön kaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Hyötyjät

EPSOn toiminnasta hyötyvät ennen muuta EU:n toimielimiin, virastoihin ja elimiin rekrytoivat yksiköt ja työnhakijat. EPSOn tasapuoliset, avoimet ja tehokkaat valintamenettelyt auttavat EU:n toimielimiä, virastoja ja elimiä rekrytoimaan kuhunkin tehtävään sopivan hakijan.

On tehokkaampaa ja edullisempaa, että rekrytoinnista vastaa yksi virasto kuin että jokainen taho järjestäisi omat valintamenettelynsä ja -kilpailunsa.

Lisätietoa

Avoimet työpaikat EU:n toimielimissä ja virastoissa

Työharjoittelu EU:n toimielimissä ja virastoissa

Yhteydenotot

Nimi
EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO)
Verkkosivusto
https://epso.europa.eu/fi
Puhelinnumero
+ 32 (0) 2 299 11 11
Postiosoite
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sosiaalinen media