Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Medziinštitucionálna služba EÚ

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

European Personnel Selection Office - Logo

Prehľad

 • Úloha: organizovanie kvalitných výberových konaní na výber zamestnancov pre inštitúcie, orgány a agentúry EÚ
 • Riaditeľ: Minna Vuorio
 • Rok zriadenia: 2002
 • Počet zamestnancov: 127
 • Sídlo: Brusel (s kanceláriou v Luxemburgu)
 • Webové sídlo:Európsky úrad pre výber pracovníkov

Náplň činnosti

Úrad EPSO organizuje verejné výberové konania a výberové konania na nábor kandidátov pre inštitúcie, orgány a agentúry EÚ, napríklad pre:

 • Európsky parlament,
 • Radu Európskej únie,
 • Európsku komisiu,
 • Európsky súdny dvor,
 • Európsky dvor audítorov,
 • Európsku službu pre vonkajšiu činnosť,
 • Európsky hospodársky a sociálny výbor,
 • Európsky výbor regiónov,
 • európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov,
 • európskeho ombudsmana.

Úrad EPSO spracuje ročne približne 45 000 prihlášok na zhruba 800 stálych pracovných miest. Okrem toho spravuje databázu obsahujúcu viac ako 70 000 registrovaných uchádzačov o približne 600 zmluvných pozícií ročne.

Úrad EPSO si často vymieňa najlepšie postupy s medzinárodnými organizáciami, napríklad s OSN, NATO a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

Kto má z činnosti osoh

Prácu úradu EPSO využívajú najmä náborové útvary EÚ, ako aj potenciálni kandidáti na pozície v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ. Využívajú spravodlivé, transparentné a efektívne výberové konania úradu EPSO, vďaka ktorým môžu inštitúcie, orgány a agentúry EÚ v správnom čase prijať správnu osobu na správne pracovné miesto.

Je účinnejšie a nákladovo efektívnejšie mať jeden úrad na nábor zamestnancov, než aby každá inštitúcia, orgán a agentúra EÚ zorganizovala vlastné výberové konania alebo konkurzy.

Klikni tiež na...

Pracovné miesta v inštitúciách a agentúrach EÚ

Stáže v inštitúciách a agentúrach EÚ

Kontakt

Meno/Názov
Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)
Webové sídlo
https://epso.europa.eu/sk
Telefónne číslo
+ 32 (0) 2 299 11 11
Poštová adresa
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgicko
Sociálne médiá